Kurs i Buskerud : Praktisk HMS-arbeid, skreddersydd for landbruket

01.06.2017 (Oppdatert: 01.06.2017) ,  Dagfinn Ystad | Nyhet

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Bedre å være føre var...... Foto: Arne Nøkland

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:

Veiledning - 3 timer i gruppe med lærer

E-læring - 6 timer egenstudie e-læring

Gårdsbesøk - 3 timer i gruppe med lærer

 

Kursets tema:

- Hva er HMS - Støy

- Ulykkesrisiko - Psykisk helse

- Ergonomi - Andre næringer

- Tiltak og rutiner - Opplæring og beredskap

- Brann- og el. sikkerhet - Arbeidsgiveransvar

- Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Pris:

Medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving HMS: kr.1900,-

Andre: kr. 3000,- og deltaker nr. 2 fra samme virksomhet: kr. 1300,-

 

Tid:

Onsdag 8. november 2017, kl. 19.00, Rosthaug vgs., avd. Buskerud

Torsdag 9. november 2017, kl. 19.00, Rødberg, Nore og Uvdal

Torsdag 16. november 2017, kl. 19.00, FK Gol, Gol

 

Bindende påmelding innen: 02.11.2017: ingrid.terum@nlr.no, mobil 91116080,

 

Lærer: Rådgiver HMS, Ingrid Terum tlf. 911 16 080, NLR Østafjells