Markvandringar haustbeiter 18. og 25. sept. i Buskerud

12.09.2017 (Oppdatert: 12.09.2017) | Nyhet

NLRØ arrangerar tre grovfôrmarkvandringar (grovfôr 2020) med fokus på haustbeite og god beitebruk (innmark). To av dei er hos ammekuprodusentar i samarbeid med Tyr, ei hos saueprodusent. Sau-, kjøttfe og mjølkeprodusentar er sjølvsagt velkomne alle stader.

Ein kan få mykje att gjennom godt stell av innmarksbeita. Foto: Dagfinn Ystad

Tid og stad;  

Ammeku - Jon Are Venås, Vestre Ådal 81, 3516 Hønefoss 18. september kl 1000-1300 (Klikk for program)

Ammeku - Runar Bakke, Bingsveien 250, 3330 Skotselv 18. september kl 1600-1900  (Klikk for program)

Sau - Øyvind Gurandsrud, Iledalsveien 24, 3410 Sylling 25. september kl 1500-1800  (Klikk for program)

 

Aktuelle tema vi tar opp;

  • Maks tilvekst på beite for ungdyr og kalv/lam og gimrer på beite
  • Beitestyring - Tiltak og prioritering av beiteområder på innmark til ulike dyregrupper på beite etter sank frå utmark
  • Vurdering av beiteplanter og produksjon på beite, beitetrykk, gode og mindre gode beiteplanter.
  • Ugrasregulering på beite
  • Innvintring av eng

Enkel bevertning – så sei i frå om du kjem til;

Aslak Botten, sms: 906 52 629, epost: aslak.botten@nlr.no

eller

Mari Hage Landsverk, sms: 95969482: mari.hage.landsverk@nlr.no