Tekniske nyvinningar kan forenkle utnyttinga av beite

08.09.2017 (Oppdatert: 20.09.2017) ,  Dagfinn Ystad | Nyhet

Gjennom fleire beitearrangement i Buskerud i vår og sommar, har NLRØ sett fokus på betre utnytting og forenkling i bruk av beite, - spesielt i utmarka. Dei tre siste arrangementa var markvandringar i midten av august i Lier, på Golsfjellet og i Uvdal med nær hundre deltakarar. Arrangementa skjedde i samarbeid med Nortura og vart støtta av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Landbruksselskap.

Jon Arne Sand viste sankefelle for sau på beitet sitt heime i Lier. Foto Dagfinn Ystad

Markvandringane var tilpassa dei lokale tilhøva, men alle tre hadde fokus på

Praktisk beiteplanlegging og tiltak i kulturbeiter, bruk og erfaringar med helikopterdrone  og radiobjøller

 

Artikkelen er under arbeid