Kurs: Fra FRØ TIL FRØ - Innføring i frødyrking av grønnsaker, urter og blomster.

27.02.2018 (Oppdatert: 07.03.2018) ,  Hege Sundet | Nyhet

Kurset vil gi deg en kort og bred innføring i økologisk dyrking, høsting og lagring av frø. Kunnskapen er relevant for deg som skal dyrke til eget bruk, bli yrkesdyrker eller ønsker basiskunnskap om oppbevaring av frø. Målet er å inspirere til mer frødyrking, og å bidra med praktisk kunnskap og forståelse for plantene fra frø til frø. Kurset er delt opp i en teoretisk kursdag og en praktisk del i frøfeltet til Tom Harald Eckell.

Å følge plantenes utvikling fra frø til frø gir en ny dimensjon til dyrkingen. Foto: Hege Sundet

Når: Fredag 13. april
Hvor: Århus gård
Tid: 10.00-16.00
Pris: 1000 for medl av NLRØ, og 1200 kr for andre. Halv pris for deltakere fra samme gård.
Kursholder: Tom Harald Eckell
Arrangør: NLR Østafjells
Prisen inkluderer fem timer teori, tre timers markdag og noe kursmateriell. Deltakerne får kursbevis etter gjennomført kurs. 

Program:
Kl. 10 - 12  

Hvorfor dyrke frø? Kunnskap, mangfold og medvirkning;
- Sikre tilgang på sorter som passer til vårt eget klima, dyrkingsmåte og matkultur.
- Kulturarv: Tradisjonelle sorter
- Sortsutvikling, nye lokalsorter
- Lokalmat
    
Botanikk, økologi
      - Blomster- og bestøvingsbiologi
      - Unngå uønskede krysninger og innavl
      - Genetisk variasjon

kl 12 LUNSJ

Kl 12.45 - 1600


Dyrking; Begynne med de enkle
         - Livskraftige planter gir gode frø.
         - Jord, gjødsling, plass, og avstand.
         - Klima; begrensninger og muligheter
         - Ett- to- og flerårighet.
         - Stokkløping

Høsting og viderebehandling
         - Når er frøet modent?
         - Høstetid, ettermodning og tørking.
         - Saftige frukter
         - Tresking, rensing og sortering.
         - Lagringsforhold og levetid.

Påmelding innen 9. april til Hege Sundet; hege.sundet@nlr.no

 

TIPS TIL LESESTOFF

Hvis du ønsker å lese deg opp i forkant av kurset vil vi anbefale artikkelen Dyrk frø av Tom H Eckell. 

Ellers er det flere gode artikler om emnet på agropub.no

Se https://www.agropub.no/emneord/froavl

og https://www.agropub.no/emneord/frodyrking

 God fornøyelse :)

 

Hvem er kursholderen

Tom Harald Eckell har vært økologisk bonde siden 1984, og har solid kunnskap og erfaring med økologisk dyrking av grønnsaker og frø. Han dyrker frø primært til eget bruk, men også for salg. Eckell har vært engasjert i flere av NLR Østafjells sine prosjekter og feltforsøk. Blant annet var han i prosjektmedarbeider i "Mat for etniske minoriteter", som resulterte i dyrkingsveileder for mange nye grønnsaker velegnet for norsk klima.