Stor interesse for kurs for kvinner i landbruket

06.02.2018 (Oppdatert: 14.11.2018)

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerte 19. til 20. januar ammekukurs for og med kvinner på Haglebu Fjellstue i Sigdal. Oppslutningen om kurset skulle vise seg å bli svært god. Hele 69 ivrige deltakere fylte opp Fjellstua som ligger under fjelltoppen Haglebunatten i Eggedalsfjella. Deltakerne på kurset fikk blant annet høre om rasevalg, grovfôr-kvalitet og praktiske erfaringer fra andre aktive ammeku-produsenter.

69 kvinnelige ammeku-produsenter fylte opp Eggedal Fjellstue i januar. Foto: Ingrid B. Terum.

Programmet for kurset var nokså vidt med en rekke ulike foredragsholdere. Elisabeth Kluften fra Nortura fortalte om det grunnleggende rundt rasevalg og avl, mens Guro Sveberg fra Tine hadde et godt innlegg om brunst og fødselsproblematikk. Fra NLR Østafjells fortalte Ingrid Terum om viktigheten av å ha et godt HMS-opplegg på gården. Det å ha fokus på helse, miljø og sikkerhet gjør at man får en tryggere hverdag på arbeidsplassen sin, og står bedre rustet dersom uhellet skulle være ute. NLRØs grovfôr-rådgiver, Mari Hage Landsverk, ønsket å styrke den agronomiske kunnskapen blant kvinnene i forsamlingen. Hun fortale om valg av rett beite for ammeku, om verdien av rett slåttetidspunkt, og om hvordan man oppnår gode avlinger og kvalitet på grovfôret.

 

Kurset var satt opp i samarbeid med flere aktører og fikk finansiell støtte fra Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, TYR og Prosjekt Framtidsretta landbruk i Numedal og Midtfylket. Førstkommende helg holder NLR Østafjells nytt kurs for og med kvinner på Tyrifjord Hotell i Vikersund. Denne gangen er det kvinnelige saueprodusenter som er invitert til å delta, og også for dette kurset har pågangen fra deltakere vært stor. Du kan lese mer om sauekurset her.

 

I følge fagbladet Norsk Landbruk ble det samme helgen som ammekukurset blei avholdt i Eggedal, arrangert et såkalt verkstedkurs for damer i Østfold. Det var FK Halden og Landbrukstjenester Østfold som stod bak kurset hvor deltakerne lærte litt grunnleggende om sveising, bruk av vinkelsliper og vedlikehold av traktor. Kurset blei raskt fulltegnet og mange satte seg på venteliste for å delta på kurset som rettet seg mot kvinner i landbruket. At det settes opp kurs kun for kvinner kan for mange virke litt bakstreversk i et samfunn som går for å være så likestilt som det norske. Likevel viser det seg at innenfor enkelte yrker står kjønnsmønstret fremdeles sterkt her til lands. Innen landbruket har andelen kvinnelige bønder ligget stabilt på 14 % i flere år. Ved å arrangere egne kurs for kvinner er ønsket å styrke kunnskapen og stimulere til videre drift og satsning blant de damene som alt har tatt eller ønsker å ta dette yrkesvalget. Som på andre områder i samfunnet ser vi at det er en styrke at begge kjønn er representert. Mangfoldet er med på å gi grobunn for nytenkning og utvikling innen et yrke som lenge har vært sterkt dominert av menn.    

 

Felles for kursene som holdes er at det blant deltakerne har vært en  stor spredning i alderssammensetning og erfaring. Fra ferske landbruksskoleelever til godt erfarne damer som har drevet med landbruksproduksjon i mange år. Som forklaring på at disse kursene, som kun er for kvinner, har blitt så populære trekkes det frem at damer har en litt annen tilnærming til ting enn menn. Mange kvinner er gjerne litt mer forsiktige, og synes det er enklere å stille såkalte "dumme spørsmål" i en forsamling hvor de føler seg  mer på samme nivå.  Gjennom kursene ønsker vi å bidra til styrket selvtillit og kompetanse for at kvinnene skal kunne stå sterkere på egne ben. Det sosiale aspektet ved slike kurs er også viktig, sier kursleder Mari Hage Landsverk. Ved å bli kjent med andre kvinner i samme situasjon kommer man i kontakt med nye diskusjonspartnere, og bygger opp sitt nettverk både faglig og sosialt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.