Godt oppmøte på kursene om trafikksikkerhet i landbruket

06.02.2018 (Oppdatert: 06.02.2018) ,  Erik Stedje | Nyhet

God oppslutning om minikurset "Traktor i trafikken "på Kongsberg 1. februar. Foto: Nils Kristian Aker

I månedsskiftet januar/februar arrangerte Norsk landbruksrådgiving Østafjells minikurset "Traktor i trafikken" på Gol og i Kongsberg. Det blei godt oppmøte om kursene, og ut fra de tilbakemeldingene vi har fått var deltakerne godt fornøyd med det de fikk lære.

 

Det er viktig og nødvendig for bonden å ha lov til å ferdes langs veien. Mange har store avstander fra gården til leiejord, og ofte må stor og bred redskap transporteres på offentlig vei. Traktoren er først og fremst bygd for å utføre arbeid på jordene og ta seg fram i ulent terreng. Når det kommer til trafikksikkerhet og møte med andre trafikanter på landeveien kan man derfor fort komme bort i vanskelige situasjoner. Mange er usikre på hvilke regler som gjelder, og hvordan de fungerer i praksis langs veien. Dette var ting kursleder Jogeir M. Agjeld tok tak i på møtene på Gol og Kongsberg.  

 

Agjeld er maskinrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning og har vært med i arbeidsgruppa som har kommet med innspill til nye regelendringer når det gjelder kjøring av brede landbruksmaskiner på offentlig vei. Han kunne derfor komme med hint om hva som er i vente av nytt regelverk på området. Han gikk også gjennom temaer som krav om merking, vektregler for tilhenger og sikring av last.