NLR Innovasjon Osloregion – Telemark og Buskerud

26.02.2018 (Oppdatert: 14.11.2018)

Driver du landbruk og har du en ide – eller et behov – du gjerne skulle ha drøftet med andre? Da må du ta kontakt med Arne Nøkland og melde det. Hans oppgave blir å samle gårdbrukere, høgskolemiljøer og eventuelt andre fagmiljøer for om mulig å finne løsninger.

Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion har som mål å øke såkalt brukermedvirket forskning og innovasjon innen landbruks- og matnæringen. Initiativet til prosjektet kom fra Vestfold fylkeskommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjektet Grønn forskning Oslofjorden. NLR Innovasjon Osloregion er et samarbeid mellom NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells. Styringsgruppa for prosjektet vil bestå av de daglige lederne fra enhetene samt to representanter fra fylkesbondelagene. Anne Kari Heen Skjørdal (NLR Viken) er ansatt som prosjektleder.

 

Prosjektet er støttet økonomisk av både fylkesmannen og fylkeskommunen i Telemark og Buskerud. NLR Østafjells Arne Nøkland vil følge opp prosjektet i disse fylkene og fungere som "kompetansemegler". Hans oppgave i prosjektet blir å fange opp personer og firmaer som tilkjennegir at de har et behov – eller har en ide å dele. Det vil bli arrangert noen nettverksmøter der gårdbrukere, fagmiljøer og forskning inviteres. Erfaringene fra andre steder i landet viser at slike møter er svært viktige for at en ide skal kunne utvikle seg til noe mer enn bare en ide.

 

Kompetansemegleren skal altså være et bindeledd mellom bonden eller gartneren og forskningsmiljøer. Det er viktig at det er bonden eller gartneren selv som fremmer problemstillingen og behovet, slik at forskningen og utviklingen får en god forankring i næringen. I Østfold og Akershus får Ole Henrik Lauritzen (NLR Øst) samme rolle som Arne Nøkland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.