Min gård - en sikker arbeidsplass?

28.02.2018 (Oppdatert: 14.11.2018)

I mars arrangerer NLR Østafjells med samarbeidspartnere sikkerhetskurs for deg som jobber i landbruket. Kurset "Min gård - en sikker arbeidsplass?" vil fokusere på helse, miljø og sikkerhet på din daglige arbeidsplass, gården. På kurset vil det sees på hvilke risikofaktorer man utsettes for på gården og hvordan disse kan forebygges. Fra NAV Hjelpemiddelsentralen vil det informeres om hvilke ordninger for tilrettelegging som finnes for deg som jobber i landbruket dersom varig skade eller sykdom skulle ramme. Kursdagen avsluttes med et førstehjelpskurs rettet mot bonden, hvor man får trent på viktige livreddende førstehjelpsteknikker.

Ta forholdsregler, vurder risikoene på din gård og arbeidsplass og bruk verneutstyr. Foto: Tom Erik Varlo

Å være bonde har i flere år gått for å være et av landets farligste yrker. I mange arbeidsoperasjoner utsetter bonden seg for stor risiko. I en hektisk hverdag med stadig større fokus på effektivitet kan hensynet til egen sikkerhet fort bli nedprioritert. Arbeidet utføres gjerne alene og man håndterer store og farlige maskiner. Det har vært mange stygge ulykker i forbindelse med bruk av traktor og maskiner, og flere av disse kunne vært unngått med litt omtanke. Fallulykker i driftsbygning har ofte svært alvorlige følger, og arbeid med husdyr, klem- og stikkskader utgjør en stor andel av ulykkene i landbruket. Heldigvis viser de siste års statistikk en positiv utvikling når det gjelder ulykker i landbruket. Godt målrettet arbeid med HMS på gården, og et felles fokus på problemet fra faglagene, forsikringsbransjen og KSL har nok bidratt til de historisk lave ulykkestallene vi nå ser. At antallet yrkesutøvere innen landbruket stadig  går nedover fører også til et redusert antall ulykker, men også proporsjonalt er det en nedgang i antall alvorlige ulykker. 

 

                Les også "Antall dødsulykker går ned" nlr.no

 

Utsatt gruppe for yrkesmessig lungesykdom

Det er mye støv i landbruket, og en av de store helserisikoene bonden er utsatt er lungesykdommer. Det er spesielt husdyrbønder som er utsatt. Forekomsten av kols og kronisk bronkitt har vist seg å være langt høyere hos bønder som daglig må innom fjøset, enn blant deres yrkeskolleger som driver med planteproduksjon. Undersøkelser viser at konsentrasjonene av soppsporer og giftstoffer fra bakterier i fjøset har vært langt over hva som er anbefalt. Håndtering av fôr og strø-halm fører til at husdyrbonden utsettes for høy eksponering av støv og soppsporer.

 

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, og  fallulykker utgjør også en stor andel av ulykkene på gården. Ofte foregår arbeidet på steder der det ikke er rekkverk, med manglende stilas eller usikrede stiger. En stor andel av fallulykkene i driftsbygningene i landbruket har dessverre hatt dødelig utgang.

 

Bruk av verneutstyr er et viktig tiltak for å forebygge lungesykdom og forhindre fall. På sikkerhetskurset vil det fokuseres på gården som arbeidsplass og hvordan yrkesrelaterte sykdommer og ulykker kan forebygges. Det vil også bli informert om hvordan ordningene med tilrettelagt arbeidsplass og hjelpemidler fungerer i landbruket. Kursene støttes av Buskerud Fylkeskommune og arrangeres i samarbeid med Stamina BHT, Hallingdal og Valdres BHT, NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud og leverandør av verneutstyr Victoria AS.

 

NLR HMS har lenge hatt fokus på forebygging og korrekt bruk av verneutstyr. Gjennom HMS-avtalens bedriftshelsetjeneste tilbys blant annet jevnlig kontroll av hørsel og lungefunksjonen til medlemmene. Man har da mulighet for tidlig å kunne avdekke alvorlig sykdom og skade. Les mer om vårt HMS-tilbud her.

 

Det er satt opp to kurs i Buskerud nå i mars. Et på Torpomoen i Hallingdal den 16. mars og et på Kongsberg 19. mars. Kurset er gratis for deg som har HMS-medlemskap i NLR. Se invitasjon og program for kursene her:

Se invitasjon til kurset på Kongsberg her!                   Se invitasjon til kurset på Torpomoen her!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.