Bli jordklok på Jordnært

29.08.2019 Hege Sundet

Vil du lære mye om jord og planter på en kort ettermiddag? NLR Østafjells har felt og demonstrasjoner med fangvekster, jordprofil, jordpakking, regnsimulatoren på markdagen Jordnært som arrangeres av Grønt Fagsenter Buskerud gård («landbruksskolen»)

Måten vi driver jorda kan føre til jordreosjon, og tap av den verdifulle matjorda. På posten med regnsimulator kan du se hvordan jorda påvirkes av regn i ulike situasjoner.

 

Årets arrangement er torsdag 29. august kl. 17-21 Buskerud Landbruksskole. I år har vi følgende stasjoner med korte foredrag og demonstrasjoner:

Jordprofil og rotvekst Hva skjer egentlig under jordoverflata? Her kan du se et jordprofil og hvordan rotveksten er hos ulike vekster.

Bli kjent med jorda For at plantene skal vokse og trives er vi helt avhengig av en god jord. Hva kjennetegner en god jord og hvordan kan vi bli bedre kjent med jorda?

Karbonbinding - Tiltak for å øke moldinnhold og jordlivet i jorda Orientering om de ulike planteartenes egenskaper, bruksområder og hva de kan gjøre for jorda vår.

Regnsimulator - erosjon. Moldinnhold i åkerjord I åkerjord reduseres moldinnholdet med omtrent en prosent årlig. Jorda mister med dette struktur og blir utsatt for erosjon. Her får du demonstrert hvordan dette arter seg med en regnsimulator.

Jordpakking Jordpakking er et problem på mange jorder. Her demonstrerer vi jordpakking nedover i dybden og hvilke begrensninger dette kan ha for plantenes vekst.

Forsøks- og demonstrasjonsfelt Verdiprøving korn - Såmengder ved lav 1000-korn vekt - Alternativer til glyfosat i korn Biologisk jordløsning - Test av levergrakse som gjødsel

 

JORDNÆRT

Arrangementet Jordnært er en møteplass på Buskerud gård («landbruksskolen») med fokus på dyrka jord. Jordnært skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre basert på en fruktbar jord. Grønt Fagsenter Buskerud er ansvarlig for arrangementet. Arrangementet er ute og starter med enkel bevertning kl. 17, faglig program fra kl. 18-21. Alle som er interesserte i jord er velkomne til et Jordnært arrangement! Gratis -krever ingen påmelding.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.