Autorisasjonskurs gnagermidler 2021

18.12.2020 (Oppdatert: 18.12.2020) Ingrid Terum

Norsk landbruksrådgivings Østafjells har satt opp nye kurs både digitalt og fysisk for autorisasjonskurs gnagermidler i 2021.

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen 

• Det er også krav om at kursdeltaker må eie, eller leie landbrukseiendom.

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

 

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

Kurshefte som vi sender ut til kursdeltakere før kursstart.

For de som har meldt seg på digitalt kurs:

Etter påmelding og i god tid før kursstart får du tilsendt en link på e-post som gjør at du kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd. Du logger på fra egen pc eller nettbrett.

Tidspunker:

I Buskerud:

Torsdag 25. februar kl. 10-16, på Teams. Elektronisk eksamen fredag 26. februar kl. 09.00-10.30. Klikk her for påmelding

Over to kvelder tirsdag 16. mars og tirsdag 23. mars fra kl. 18-21. Fysisk kurs på Grønt Fagsenter, Åmot. Eksamen 24. mars kl. 17-18, fysisk på Grønt Fagsenter, Åmot. Klikk her for påmelding

 

Tillat antall deltaker ved fysisk kurs 8 personer og ved nettkurs er 25 personer.

 

I Telemark:

 

Det vil informeres når noen kurs er avklart. 

 

 

Kontaktperson:

 ingrid.terum@nlr.no, Tlf. 91116080 i Buskerud

 trude.flatland@nlr.no, Tlf. 92024385 i TelemarkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.