Autorisasjonskurs gnagermidler 2020

09.10.2020 (Oppdatert: 28.10.2020) Ingrid Terum

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• eier eller leier en landbrukseiendom

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

 

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

 

Tidspunker:

I Buskerud:

Tirsdag 20. oktober kl. 10.00, FK Drammen, Svend Haugsgt. 5, Drammen, Påmelding
Torsdag 29. oktober kl. 10.00, FK Kongsberg, Skrubbmoen 9, 3619 Kongsberg, Påmelding
Mandag 2. og 9. november kl. 18.00, Grønt Fagsenter, Buskerudveien 134, 3340 Åmot, Påmelding

Mandag 16. og 23. november kl 18.00, Grønt Fagsenter, Buskerudveien 134, 3340 Åmot Påmelding

Torsdag 19. november Kl. 09.00. FK Kongsberg, Skrubbmoen 9, 3619 Kongsberg Påmelding

 

I Telemark:

Tirsdag 10. og 17. november over to kvelder, Kl. 17.00, i Seljord, dyrsku’n,  Påmelding

Tirsdag 24. november kl. 09.00, Århus Gård, Skien  Påmelding

 

 

 

Kontaktperson:

 ingrid.terum@nlr.no, Tlf. 91116080 i Buskerud

 trude.flatland@nlr.no, Tlf. 92024385 i TelemarkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.