Bli med i erfaringsgruppe JORD

06.02.2020 (Oppdatert: 06.02.2020) Hege Sundet

Vi i NLR Østafjells inviterer dere til å delta i en lokal erfaringsgruppe med tema jord og jordhelse.

Vi kan lære mye av å grave i jorda. Bli med i en lokal erfaringsgruppe. Foto: NLR Vest

God jordkultur gir det beste grunnlaget for en god drift, og vil påvirke avlinger, kvalitet og økonomi. De fleste valg vi tar i drifta påvirker før eller siden hvor godt jorda fungerer.

Vi har lett for å fokusere på det som skjer over bakken. Ved å delta i en erfaringsgruppe, får du mulighet til å bli mer kjent med egen jord, se hvor forskjellig jord kan være, erfare hvordan ulik drift påvirker jordkvaliteter, og lære av kollegaer.

Vi organiserer jordgrupper i både Telemark og Buskerud. Samlingene foregår på jordet, med spade. Det blir samlinger i hver gruppe, fra april til oktober. Vi møtes hos deltakerne og lærer av hverandre. Hver samling er på to timer. Vi tilpasser innhold og fokus etter deltakernes ønsker og lokale forhold. Dere vil få faglig utbytte som strekker seg lenger enn jordet.

Aktuelle temaer for samlingene er jordstruktur, jordliv, plantenæring, infiltrasjon, fangvekster, målrettet beiting, jordforbedrende tiltak, overvåking av egen jord, sammenhenger mellom jord-, plante- og husdyrhelse.               

Karbonbinding i jord blir også et viktig tema. Det er mye negativt fokus på landbruket i klimasammenheng. Landbruket og fotosyntesen spiller en avgjørende rolle for karbonfangst. I Telemark og Buskerud kan vi fange opp tonnevis av karbon i landbruksjorda. Karbonbinding i jord har positive bieffekter for jordhelsa, og gjøre oss bedre rustet til å møte store nedbørsmengder eller tørke.

Jordgruppene er for alle uansett driftsform og produksjon.

Det er Per-Ivar Hanedalen, Trude Flatland, Juni Karlsen og Hege Sundet som leder og organiserer gruppene.

Er dette noe for deg? Gi oss tilbakemelding innen 21. februar.

Meld din interesse via e-post til hege.sundet@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.