Sørg for myk overgang fra innefôring til beite

14.05.2020 Mari Hage Landsverk

I vårt vidstrakte område så har dyr allerede kommet ut på beite noen steder, mens det ennå er litt fram hos andre. Vi har hatt lave temperaturer siste uka og veksten har mye godt stagnert.

Tilgang på rundball i tillegg til beite gir myk overgangsfôring. Foto: Ole B Aardal

Mye av grunnlaget for stor mjølkeproduksjon (til konsum, lam og kalver) er allerede lagt tidligere i vinter. Nå må vi sørge for en smidigst mulig overgang til beitesesongen. Å gå fra relativt fiberrikt grovfôr og kraftfôr til et ungt, lettfordøyelig og strukturfattig beite er et sjokk for dyras fordøyelsessystem. Mikrobene er de som sørger for at fôret blir omdanna til det dyra greier å ta opp. Det er mange typer mikrober med på det laget, men vi kan grovt dele de i de som bryter ned fiberrikt grovfôr og de som bryter ned lettfordøyelig sukker og stivelse som det er mye av i ungt beitegras. Når fôret blir endra er det da noen som det ikke blir behov fôr og noen som må oppformeres. Dette tar tid, gjerne 2-3 uker. I denne tiden, eller i hvert fall en uke, er det viktig at dyra får tilgang på både "gammelt" og ungt gras.

Ungt gras med lite fiber gir mindre motstand og tyggetid. Spyttproduksjonen blir mindre og fordøyelsen går raskere. Det gir mindre buffer fra basisk spytt og samtidig økt syreproduksjon i vomma. Dette viser seg ved pH-fall i vomma, diarè, redusert fôropptak og fôrutnytting.

 

Mer smidig overgang kan du få ved;

  • God fôring inne før du slipper ut dyra- full vom betyr en buffer og beiteinntaket reguleres automatisk ned- mindre sjokk
  • Begrens tida dyra er ute de første dagene hvis mulig (inne om natta fungerer for noen)
  • Ha et avgrensa areal de kan gå på ute, fôr med kraftfôr og høykvalitets surfôr der i tillegg
  • Reduser kraftfôrmengdene gradvis
  • Ved veldig tidlig beiteslipp (lite beitetilgang) begrenser du også fôropptaket, men da må det sørges for tilgang på svært godt grovfôr/kraftfôr utenom.
  • Husk god tilgang på vann

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.