Pløyekurs høst 2020

24.08.2020 (Oppdatert: 24.08.2020) Aslak Botten

Pløying er en viktig aktivitet på dei fleste gardsbruk. Kostnaden med god og dårleg pløying er lik, men ei dårlig pløgsle kan gi meir etterarbeid med slådding og harving og slik koste både meir arbeid og diesel/slitasje. Ei god pløgsle reduserer ugrasproblemet og gjev raskt grunnlag for eit godt såbed.

Pløying er en viktig aktivitet på dei fleste gardsbruk. Kostnaden med god og dårleg pløying er lik, men ei dårlig pløgsle kan gi meir etterarbeid med slådding og harving og slik koste både meir arbeid og diesel/slitasje. Ei god pløgsle reduserer ugrasproblemet og gjev raskt grunnlag for eit godt såbed.

Kurset eignar seg for alle som ønskjer å auke sine ferdigheiter i innstilling og bruk av plog. På kurset kombinerast teori om pløying og plog med praktiske øvingar.

Deltakarane oppfordrast til å ta med eigen traktor og plog, men eiget utstyr er ikkje nokon føresetnad for deltaking så lenge nokon stiller med reiskap. 

 

Program:

Teori/ webinar

- 1,5 timar Webinar - plogens oppgåver, ulike plogtyper.deler, utstyr o.l.

Praksisdag

-Innstilling av plog før start

-Innstilling av plog på jordet

 

Webinar - Forberedelse til praksisdag

- 3. sept. kl 1900-2030 (Kveld)

- 10. sept. kl 1000-1130 (Dag)

- 10. sept. kl 1900-2030 (Kveld)

 

Praksisdag: Alle må ha gjennomført Webinar (Teorigjennomgang) for å delta på praksisdagen. På praksisdagen blir det gjennomgang av plog og traktor.

- Grunninnstilling av plogen.

- Kvar einskild plog vert gjennomgått og justert.

Det er begrenset med plasser på praksisdagene, så førstemann til mølla prinsippet gjelder. 

 

Praksisdagene blir;

8. sept. kl 1000 -1500 på Nesbyen

14. sept. kl 1200 -1700 i Sauland

15. sept. kl 1000 -1500 i Hol

16. sept. kl 1300 -1800 på Ulefoss

17. sept. kl 1000 -1500 i Drangedal

21.sept. kl 1000 -1500 i Rollag

22. sept. kl 1000 -1500 i Ål

23. sept. kl 1000 -1600 i Flesberg

 

Pris: 1100 kr medlem/ 1600 kr ikkje medlem. (Feltvert får gratis kurs)

 

Påmelding: Seinast 9. sept kl 1200

Påmelding her

NB kurset på Nesbyen har påmeldingsfrist 3. september kl 1200

 

Spørsmål : Aslak.botten@nlr.no, eller tlf. 9519 4665

Kurshaldar: Aslak Botten, NLR- Østafjells.

 

Forberedelsar før kurset:

- Ta med orginal verktøyet til plogen.

- Smør opp alle bevegelege delar.

- Spray på rustløyser på alle muttrar som kan/skal justerast.

- Skift utslitte slitedeler som for eksempel skjær, spissar, og landsider.

 

Meld deg på her!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.