Treflis til strø, talle og kompost

16.03.2020 (Oppdatert: 16.03.2020) Svein Ivar Ånestad

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har utredet og vurdert mulighetene for økt bruk av treflis som strø og talle til storfe og sau. Vi har arrangert markdager på utvalgte bruk høsten 2018 og kartlagt praktiske forhold rundt bruk av flistalle. Det er også tatt ut prøver av utkjørt talle for analyse av gjødselverdi og for å se på effekten av kompostering.

Bilde 1: Talle av sagspon/ høvelflis

Sammendrag:

Alle brukerne i prosjektet er godt fornøyd med flis til talle og vil fortsette med det. Det er brukt både grov egenprodusert flis og innkjøpt sagflis. Ved ekstensivt driftsopplegg med utendørs fôring går det bra med grovere flis. Med større belastning på tallen vil det være fordel å blande inn finere flis for å regulere fuktighet og gi bedre forutsetninger for kompostering. Med jevnlig lufting av tallen i fjøset er det mulig å oppnå varmgang.


Til tross for at trevirke er langt tyngre å bryte ned enn halm, viser kompostanalysene at flistallen kan utgjøre et godt, næringsrikt jordforbedringsmiddel og dersom den lagret et år blir karbon/nitrogen-forholdet så lavt at vil den ikke mobilisere nitrogen i jorda.

 

Les full rapport herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.