Fagmøte om økonomi og vekstskifte i økologisk korn

07.02.2020 (Oppdatert: 07.02.2020)

NLR Østafjells inviterer til møte om økonomi i økologisk korndyrking og optimering av vekstskifte 19. mars kl. 18 – 21.00 på Buskerud landbruksskole i Åmot.

Det er mye å hente p å få til god forkultur til kornet. Foto: Unni Abrahamsen.

 

Det er stor etterspørsel økologisk korn, godt betalt og greie tilskudd. For å lykkes i det lange løp er bruk av underkultur og vekstskifte avgjørende. Måten du legger opp vekstskiftet er av stor betydning for økonomien og agronomien.

Med et godt vekstskifte kan du få god kontroll på ugras, sørge for nitrogenfiksering, bedre jordstruktur og god utnyttelse av fotosyntesen og næringsstoffene. Dette forteller fagressurs på økologisk korn, Hans Gaffke i NLR om på fagmøtet. Kollega Ole-Henrik Lauritzen er økonomirådgiver i NLR Øst og har sett på hvordan lønnsomheten påvirkes av vekstskiftevalg.

Gjennomtenkt vekstskifte er rett og slett god økonomi. Eksempelet som brukes er en husdyrløs gård på 300 dekar med et enkelt vekstskifte hvor 1/3 av arealet til enhver tid ligger i grønngjødslingseng.

Ole-Henrik Lauritzen er selv konvensjonell bonde med lang erfaring med redusert jordarbeiding og bruk av fangvekster.

Fagmøtet er høyaktuelt for alle som dyrker korn, ikke bare økologer. Her får du to superinteressante inspirerende foredrag på samme ettermiddag.

Det er satt av tid på møtet til faglige samtaler og en kaffetår.

 Program

18:00 Velkommen og orientering om grupperåd økologisk

18:10 Økonomi i økologisk korndyrking, ved Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst

19:00 Optimering av vekstskifte, ved Hans Gaffke, NLR Øst

20:00 kaffe og biteti

20:30 Leveringsmuligheter for økologisk korn i Buskerud,ved Erik Hørluck Berg NLR Østafjells

21:00 Takk for nå og vel hjemFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.