Yara Atfarm

03.07.2020 (Oppdatert: 03.07.2020)

Atfarm er en ny satelittbasert tjeneste Yara lanserte denne våren.

Ny lansert Yara Atfarm

Egne erfaringer med nye atfarm til proteingjødsling i hvete

Av Svein Ivar Ånestad

Atfarm er en ny satelittbasert tjeneste Yara lanserte denne våren. (www.at.farm/no) På samme måte som CropSat brukes satellittbilder av åkeren, men mens CropSat kun måler biomassetetthet, måler atfarm også plantenes grønnfarge (nitrogen-opptak), på samme måte som traktormontert N-sensor. Dette gjør at en kan se variasjoner lenger ut i sesongen med atfarm enn med CropSat.

NLR har fått noen demolisenser for å høste erfaringer denne sesongen. Her er mine erfaringer fra proteingjødsling av Zebra vårhvete i egen åker:

 

Vurdering av gjødselbehov:

Om åkeren: Sådd 17.04 Fått 6-8 tonn gammel storfetalle 10 kg N ved såing 4,5 kg N før strekning

For å anslå nitrogenbehovet ble det gjort en måling med håndholdt N-tester. Den viste et N-behov på 4,5 kg N. Men jeg antok også at tallen ville bidra med noe nitrogen utover sommeren og bestemte meg for å gi 3 kg N i snitt.

En må ta stilling til om en vil gjødsle for å jevne ut åkeren, eller proteingjødsling. Ved proteingjødsling gir en mest gjødsel der veksten er best og sparer på gjødselen der potensialet er mindre. Siden denne åkeren var midt i skyting og antall skudd nå er gitt, så valgte jeg proteingjødsling.

I atfarm legger man inn et ønsket snitt-nivå og programmet foreslår så en gradering ut ifra satellittbildet. Tildelingskartet kan også redigeres manuelt. Til slutt legges tildelingsfila via USB inn på GPS terminalen i traktoren.

 

Hva effekten av den variable gjødslingen blir er vanskelig å måle. Men i mitt tilfelle har jeg i alle fall spart ca 300kg gjødsel forhold til om jeg hadde gitt største mengde på hele skiftet på 50 daa.

 

 

Programmet er enkelt å bruke og gir en bedre oversikt over vekstene enn CropSat. Mens en i CropSat kan lage tildelingsfiler gratis, koster det ca 2000 i året for denne funksjonen i atfarm. Men en kan også ha stor nytte av programmet uten å kjøpe lisens for tildelingsfiler. Laster man ned atfarm appen for mobil, kan en se kartene ute på jordet.

Det tas nye satellittbilder hver 3-4 dag. Det må være skyfritt, men med værforholdene vi hatt denne sesongen har det blitt rikelig med bilder. Andre år kan dette med skyer være en utfordring.

Hva trengs for å kjøre variabel gjødsling?

· Gjødselspreder med elektronisk styreterminal, som er så ny at den kan kommunisere med en GPS-terminal. Veiecelle er ikke et krav.

· En GPS (GNSS) terminal med mulighet for variabel tildeling. Oftest er dette en funksjon som må låses opp, dette koster typisk 5-10 000.

· Uten GPS: Med atfarm appen kan du se aktuell gjødselmengde der du er, og justere spredereren eller hastigheten etter dette. Da kan det være greit med en grovere inndeling, med 2-3 gjødslingsnivåer.

 

 

 

Seksjonsstyring

I tillegg til variabel gjødsling etter styrefil, har mange spredere og GPS-terminaler også mulighet for seksjonsstyring. Avhengig av antall seksjoner på sprederen, kan en redusere overlappende gjødsling ned mot null. Det vil være mer å hente på seksjonsstyring jo mer ukurant formen på skiftene er og jo større andel av gjødsla som gis overflatespredd.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.