Prisene på mineralgjødsel skyter nå i været og det lite eller ingenting som tyder på prisnedgang innen våren 2022. Det er snarere prisoppgang i vente. Nitrogenprisene forhandles månedlig, og det var en betydelig oppgang fra september til oktober, men prisutviklingen f.eks. i Danmark tyder på at prisoppgangen er betydelig til neste prisperiode som er november. Selv om gjødsla er dyr nå, så er det stor fare for at den vil bli enda dyrere. Når det gjelder fullgjødsel vil prisoppgangen være mer begrensa på grunn av langsiktige prisperioder, og utfra økningen i nitrogenprisen ser en konturene av en betydelig oppgang i neste prisperiode rundt årsskiftet. Det anbefales derfor som minimum å sikre seg gjødsel til våren, men det kan godt være fornuftig å kjøpe gjødsel for hele sesongen.

Det vil sannsynligvis bli nok gjødsel til det norske markedet, men prisen vil kunne bli meget høy ved sein bestilling. De fleste forhandlere velger å prioritere sine faste kunder nå som vi er i en situasjon der det er kritisk å få levert til alle.

Tips ved bestilling av gjødsel:

  1. Prioriter eventuelt ned på gjødsling på gammel eng/ekstensivt drevet areal og areal som ligger langt unna. Ekstensiv drift har aldri lønt seg dårligere enn akkurat nå!
  2. Bruk svovelholdig gjødsel om våren, fortrinnsvis Opti NS eller tilsvarende om du får tak i, ev 25-2-6 i tillegg til husdyrgjødsel. Alternativt kan en bruke CAN, Opti KAS eller tilsvarende. Forsøk viser ca. 10% avlingsnedgang på enkelte jordtyper ved gjødsling uten svovel på våren. Utover sesongen vil det normalt ikke være svovelmangel der det blir gitt husdyrgjødsel. Da kan en greit bruke de rimeligere alternativene.
  3. Vurder å velge rimelige gjødselslag når disse finnes. Gjødsel fra f.eks. Uralchem, CAN og Achema kan være gode og rimeligere alternativ.
  4. Om du ikke har råd til mer, bestill i hvert fall vårgjødsla, da denne er mest kritisk i forhold til avling, og i tillegg er det mye mer usikkert hvordan prisene utvikler seg fra juni, juli og utover. Om fôrtilgangen er god kan det lettere kuttes i gjødslingsmengde utover sesongen.
  5. Kutte dyre gjødselslag der de strengt tatt ikke er nødvendig, som for eksempel Fullgjødsel 18-3-15 på beiter, ev. vurdere Fullgjødsel 22-2-12 på eng framfor Fullgjødsel 18-3-15 og Fullgjødsel 25-2-6 til beiter alt avhengig av jordas behov på de aktuelle skifter.
  6. Optimaliser husdyrgjødselbruken på gården. Husdyrgjødsla har fått en betydelig høyere verdi nå med økning i prisene, og bør behandles deretter. Les egen artikkel om dette her.

Ta kontakt med din rådgiver for eventuelle spørsmål. Utover høsten blir det fagmøter med tema knyttet til optimal gjødsling ved økende priser, sjekk kalenderen for oppdatert informasjon.