Messa Landbrukets dag på Evje ble avholdt fredag 13. – søndag 15. august. På tross av korona fant svært mange veien til Evjemoen denne helga. Omtrent 100 utstillere og 9000 publikum var på plassen i løpet av helga. Fredag stod landbruksminister Olaug Bollestad for den offisielle åpningen. «Me treng å møtast» sa Bollestad i åpningen. Hun rosa bøndene i Agder og landet ellers for en fantastisk jobb der det produseres mat av høy kvalitet med lite bruk av antibiotika. Hun oppfordra alle til å velge norsk mat og spesielt lokalmat.

Lørdag ble godt besøkt. Med motorsagshow, saueklipping, gjeterhundoppvisning samt mange andre aktiviteter rundt om på messeområdet var det mange opplevelser for både små og store!

Søndagen hadde på lik linje med lørdag godt besøk og variert program. Dagen startet med gudstjeneste, senere kom The Voice vinner Erlend Gunstveit med underholdning fra scenen. På samme måte som lørdagen var det motorsagshow, saueklipping, gjeterhundoppvisning samt mange andre aktiviteter i messeområdet.

På tross av et ustabilt vær hele helga var årets Landbrukets dag vellykka! Folk satte virkelig pris på å kunne møtes igjen på denne måten etter mange måneder med restriksjoner!