Det er kun mulighet for 1 behandling, enten fra tidlig deigmodning (BBCH 83) eller fra BBCH 89 (ca 30 % vann). Legg merke til at vekststadiet gjelder for 1. generasjon.

Det er gitt dispensasjon for alle godkjente glyfosat-preparater. Disse har ulik dosering avhengig av konsentrasjonen av mengde aktivt stoff. Doseringen ved tidligste bruk er 133 ml/daa av en 360-formulering og ved senere bruk 183 ml/daa (360- formulering).


Er det spørsmål ta kontakt med din rådgiver.