Vær og vekst på Agder

Etter litt mer ustabilt vær er nå engene flere steder blitt litt grønnere, men dette varierer sterkt mellom ulike geografier og jordtyper. Mange har brukt dager med litt yr til å spre gjødsel. Framover meldes det mer nedbør, og værskiftet ser ut til å komme rett over helga. Det vil kunne bli variabel nedbør i de ulike deler av Agder. De som vanner bør vanne helt til det kommer vesentlig nedbør sjøl om det regner. Regnet nå kan gi et håp om at flere enger kommer i god vekst, og det er da viktig å passe på at disse er gjødsla optimalt.

Høymola utvikler seg raskt i varmen

Det er betydelig vekst i høymola i slike år som dette. Utviklinga i høymola går raskt og i forhold til at graset sturer, kan en få frømodning av høymola innen slått om en har en litt utsatt slått. Da er det et stort spørsmål om en skal ta ugraskampen nå, sjøl om en normalt vil få en avlingsnedgang ved sprøyting. Det kan bli et enda større problem å hanskes med dersom en utsetter dette. Noen tilpasninger som kan gjøres er at en kan velge de mest utsatte engene, eller de delene av engene som er verst. Man kan velge seg ei sprøytetid med litt lavere dagtemperaturer enn de vi har nå denne helga. Er det mulig, er punktsprøyting svært skånsomt. I praksis er punktsprøyting aktuelt ved et begrensa omfang av problemplanten. Er utviklnga i høymolen kommet langt og forbi vanlig optimalt sprøytetidspunkt, kan det være en sikkerhet i å bruke middelet Banvel. Det gir en del dyrere behandling, men om en først skal sprøyte nå bør en i hvert fall være sikker på at behandlinga virker.

Ta kontakt med en rådgiver om du har spørsmål