Tommervogn 2 red
Ole Arne Holth i Nord-Odal er blant dem som har fått kjøreforbud for tømmervogna fordi den mangler skilt. Nå ønsker flere aktører i landbruket å få på plass et klart og hensiktsmessig regelverk. (Foto: Roar Ree Kirkevold)

Problemstillinga har eksistert i mange år, og det har vært gjort ymse tilnærminger for å nøste i floken. Imidlertid har lite skjedd, ut over at tilfeldige tømmervogner i noen distrikter har fått kjøreforbud fordi de mangler skilt. En slik situasjon er ikke holdbar.

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Norges Skogeierforbund og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening bestemte seg derfor tidligere i år for å ta enda mer kraftfullt tak i tematikken. Nå er det bestemt et møte mellom partene og Vegdirektoratet i løpet av mai, for å drøfte situasjonen.

− Vi vil ha en avklaring på hvordan dagens regelverk skal forstås, enkelt sagt få klarhet i hvilke typer vogner som er registreringspliktige. Det er også naturlig å spørre seg om gjeldende regelverk er hensiktsmessig, sier Amund Johnsrud i Norges Bondelag.

− Det er også naturlig å se norsk regelverk opp mot reglene i nabolandene. Vi vil ikke fire på kravene til sikkerhet, men det må være forutsigbart om du kan kjøre med eller uten skilt på tømmervogner, og de tusenvis av andre vogner som kan komme i samme kategori, sier Jogeir M. Agjeld som er fagansvarlig for maskinteknikk i NLR. Han viser til at dette er et område NLR har jobbet med lenge som en del av arbeidet for økt sikkerhet på vei, uten at det går ut over næringsdrivendes muligheter til å gjøre arbeidet sitt.

− Alle parter vil tjene på at vi forstår regelverket på samme måte, og at vi kommuniserer ut dette slik at det ikke oppstår tvil. Innenfor det som er nødvendig for å ivareta trafikksikkerheten, må regelverket tolkes på en smidig måte som ikke legger unødige hindringer i vegen for næringsvirksomhet i landbruket. Derfor ser vi fram til å møte Vegdirektoratet nå i mai, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

Kontaktpersoner: