Løse ark, flagrende post it-lapper og grønne notatbøker er et tilbakelagt stadium for Guro Alderslyst og Bjørn Strand. Alle noteringer i korndrifta gjøres nå rett på mobilen. Når gjødslingsplan for neste sesong skal utarbeides av rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), sendes alle nødvendige opplysninger elektronisk.

Se og hør hvordan Bjørn får utarbeidet gjødslingsplan

Enklere hverdag

Korn- og svineprodusentene i Hamar kommune i Innlandet har nå fem års erfaring med bruk av Skifteplan mobil.

– Det gjør hverdagen vår enklere. Nå kan vi notere tiltak med en gang det er gjort. I tillegg kan vi gå tilbake å se på hva vi har gjort tidligere, sier Bjørn Strand.

Noteringer i Skifteplan mobil tilfredsstiller kravene til dokumentasjon i drifta. Og når tida er moden for å utarbeide gjødslingsplan for ny sesong, er det bare noen få trykk som er nødvendig før han kan sende nødvendige data over til rådgiver.

Bedre gjødslingsplan

– Den klare fordelen med å bruke Skifteplan mobil er du slipper å skrive opp igjen noteringene dine. Du har alle data samlet et sted, som du kan gjøre tilgjengelig for planlegger, sier Kjetil Mostue, forsøkstekniker i NLR Innlandet.

Hver sesong utarbeider han hundrevis av gjødslingsplaner for bønder i Innlandet. Han forteller at nøyaktigheten i noteringene og inputdata blir bedre når dette sendes inn via Skifteplan mobil. Videre forteller Mostue at Skifteplan mobil gjør det mulig for alle ansatte på gården å notere inn i samme dokument. Det gir deg i tillegg bedre oversikt over hva som er gjort av tiltak på gården.

– Dersom det skjer endringer i løpet av vekstsesongen, kan vi ha en løpende dialog med bonden og umiddelbart gjøre nye gjødselberegninger, sier Mostue.

Kvalitet gjennom dialog

– Det er mye å hente på en god gjødslingsplan, spesielt i disse dager hvor vi har opplevd en sterk økning i gjødselprisene, sier Einar Strand, fagkoordinator korn i NLR.

Han forteller videre at kornet har en kort og hektisk periode for næringsopptak på våren og forsommeren og det er viktig å sørge for god næringsforsyning som sikrer høye avlinger og god kvalitet.

– Kunnskap om hva jorda kan levere og hva vi kan hente av tilgjengelig næring som ettervirkning fra fjorårets grøde eller som er tilgjengelig fra organisk gjødsel er avgjørende for å sette opp en agronomisk og økonomisk gjødslingsplan, fortsetter han.

Gjennom en dialog med rådgiver får du råd om hvordan du som kornprodusent kan utnytte de tilgjengelige ressursene best mulig og hva du eventuelt må supplere med. Jo tettere denne dialogen er, jo bedre er forutsetningene for å lage en god gjødslingsplan. Gjødslingsplanen gir grunnlag for å bestille gjødsel for den kommende vekstsesongen.

– Det er likevel viktig å huske på at en gjødslingsplan skal være dynamisk. Ingen sesonger er like og det vil alltid være behov for tilpasninger ut ifra hvordan vekstsesongen utvikler seg. En gjødslingsplan som tar utgangspunkt i delt gjødsling gir en bedre mulighet for å justere tildelingen gjennom sesongen enn der en planlegger med å gi alt om våren. Muligheten for enkel kommunikasjon mellom bonde og rådgiver øker muligheten for en god tilpasning, sier Strand.

FB annonse radgiver med nettbrett

En god gjødslingsplan krever kloke hoder

Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, som gir innsikt og merverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten!