Prosjektet går hovedsakelig ut på å teste og ta i bruk ulike digitale hjelpemidler i grøntrådgivinga, mer systematisk enn tidligere. Prosjekt «Grønt i Nord» som ble gjennomført i 2019 avdekket et behov for å organisere dette arbeidet bedre, for å nå alle produsenter i Nord-Norge med så godt tilbud på grøntrådgiving som mulig. Koronaåret 2020 har gitt oss en pangstart i prosjektet – og vi har allerede lært en del om hva som fungerer og hva som ikke er like populært, i langdistanserådgiving.

Prosjektet skal gjennomføre følgende arbeidspakker

 • Dyrkergrupper innen potet, grønnsaker og bær på sosiale media for erfaringsutveksling, med deltakelse fra fagrådgiver
 • Faglige nettmøter i potet, grønnsaker eller bær, med kort faglig innledning og hovedfokus på erfaringsutveksling (Teams)
 • Fagseminar i Nord-Norge med streaming i sanntid til de som ikke kan møte fysisk (eks møte i tørråte i potet fredag 19. mars 2021 på Bardufoss)
 • Markdager i potet, grønnsaker og bær med filming, og utsendelse av kortversjon til prosjektdeltakerne som ikke kan være med i åkeren
 • Korte læringsfilmer fra Nord-Norge om dyrkingsteknikk, skadegjørere, mm i potet, grønnsaker og bær
 • Studietur i potet, grønnsaker og bær i 2022
 • Avlingsregistreringer i potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge som grunnlag for DB-analyser
 • Temperatur og fenologiske registreringer for produksjonsklare jordbær i tunnel

Slik deltar du i prosjektet

Alle som kjøper grunnpakken i grønt i NLR Nord-Norge får tilbud om å delta i prosjektet, inkludert i grunnpakkeprisen i 2021

Grunnpakken inneholder:

 • 1 gårdsbesøk
 • Telefonsupport
 • Infoskriv i grønt
 • Gjødslingsplan for grøntarealet
 • Uttak av jordprøver
 • Invitasjon til fagdager og markdager

Ønsker du flere besøk på gården i vekstsesongen (ut over grunnpakken), avlingsregistrering, uttak av bladanalyser, utarbeidelse av plantevernplan, mm kan dette kjøpes time for time til medlemspris. Kjøretid og kjøregodtgjørelse er inkludert i timeprisen. De som kjøpte grunnpakken i fjor får automatisk faktura på denne i år (kommer ut i løpet av våren). Øvrige må melde fra om at de ønsker den.

For spørsmål om prosjektet eller grunnpakken – ta kontakt med prosjektleder Kristin Sørensen på tlf 908 40 936 eller via e-post: kristin.sorensen@nlr.no