Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge. Vi skal innom tema som jordarbeiding, oppal av småplanter, såing og planting, plantevern, høsting, lagring, emballasje, økonomi og markedsadgang. Det blir lagt opp to parallelle løp, et for storskalaprodusenter og et for småskaladyrking. Storskalaløpet er aktuelt for de som skal produsere og levere til pakkerier og industri, mens småskalaløpet passer for de som vil dyrke for direktesalg (markedshage, torg, Reko, mm).

Grønnsaksskolen går over ett år med tre fysiske samlinger og tre digitale samlinger. Den første samlingen blir på nyåret i 2023. De digitale samlingene holdes på dagtid for storskalaklassen og på kveldstid for småskalaklassen. Sted for de fysiske samlingene blir avgjort når vi har oversikt over hvor deltakerne bor.

Grønnsaksskolen koster 6000 kr. I tillegg kommer utgifter for reise og opphold. Vi har noen midler til reiseutjevning for de som har lengst reisevei.

Grønnsaksskolen er, i tillegg til å gi faglig påfyll, en god arena for å bli kjent med andre grønnsaksprodusenter i Nord-Norge.

Påmelding Grønnsaksskolen

Påmeldingsfristen er 15. november.

Grønnsaksskolen finansieres av Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordnorsk Landbruksråd, Tromspotet, Produsentorganisasjonen OTTAR og Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.

Storskala

 1. Økonomi og markedsadgang 31. januar – 2. februar (Fysisk samling)
 2. Jordkultur og jordstruktur 21.-22. februar (dagtid) (Digital samling)
 3. Integrert plantevern 21.-22. mars (dagtid) (Digital samling)
 4. Demofelt og produsentbesøk 29.-31. august (Fysisk samling)
 5. Høsting, lagring og kvalitetskrav 03.-04. oktober (dagtid) (Digital samling)
 6. Vanning, drenering og bedriftsledelse 07.-09. november (Fysisk samling)

Småskala

 1. Økonomi og omsetting 31. januar – 02. februar (Fysisk samling)
 2. Jordkultur og oppal 21.-22. februar (kveldstid) (Digital samling)
 3. Plantevern i økologisk produksjon 21.-22. mars (kveldstid) (Digital samling)
 4. Demofelt og produsentbesøk 29.-31. august (Fysisk samling)
 5. Høsting, lagring og kvalitet 03.-04. oktober (kveldstid) (Digital samling)
 6. Vanning, drenering og videreforedling 07.-09. november (Fysisk samling)
Grønnsaksskolen for Nord-Norge
Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge. Bli med!
Gulløye fra Nord-Norge Foto Kristin Sørensen
Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge. Bli med! Foto: Kristin Sørensen