Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

• har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen

• Det er også krav om at kursdeltaker må eie, eller leie landbrukseiendom.

• har gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

,

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse: Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

Pris for kurset kr 2000,- for medlemmer i NLR og 3000,- for øvrige.

,

Kurset inneholder temaer som;

• Forebygging

• Integrert skadedyrkontroll

• Mekanisk bekjempelse

• Rodenticider og åtestasjoner

• Gnagermidler

• Skadedyrforskriften

• Gnagerbiologi

• Dokumentasjon

Kurshefte som vi sender ut til kursdeltakere før kursstart.


For de som har meldt seg på digitalt kurs:

Etter påmelding og i god tid før kursstart får du tilsendt en link på e-post som gjør at du kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd. Du logger på fra egen pc eller nettbrett.


Når?

Se i kalenderen

,

Bindende påmelding

Påmelding/avmeldingsfrist en uke før kursstart.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring.

Tillat antall deltaker ved nettkurs er 25 personer.

Personar med lese og skrive vansker kan søke om utvida tid på eksamen, ved å legge fram Dysleksikort eller attestasjon frå PPT Tenesta i kommunen.Kontaktperson:

ingrid.terum@nlr.no, Tlf. 91116080 i Buskerud

trude.flatland@nlr.no, Tlf. 92024385 i Telemark