God jordstruktur er viktig for å sikre riktige mengder luft, vann og fysisk spillerom for både organismene i jorda og planterøtter. En god jordstruktur er bygd opp med aggregater som består av mineralpartikler, organisk materiale, levende og døde organismer, luft og vann. Disse aggregatene blir holdt sammen av det organiske materialet og levende planterøtter i tillegg til sopphyfer. Møkk (kast) fra meitemarken er jordaggregater samtidig er gangene de lager både ventilasjonssystem og drensrør. (Reidun Pommeresche, NORSØK, 2019)

Derfor er vi opptatt av meitemark! Norsk Landbruksrådgiving vil sammen med Norsk senter for økologisk landbruk og dere bønder gi marken et skikkelig markløft i 2021.

Vil du være med?

  1. Spa ut en 20 x 20 x 20 cm jordkube. Grav ut to jordkuber per jordstykke for å sikre resultatet. Bruk fingrer, kniv eller et liten greip for å løse klumpen og finne meitemark. Legg dem i en boks, gjerne med litt vann i. Print ut Markløft-arket og ta det med deg når du skal telle. Her kan du også prøve å finne ut hvilke arter av meitemark du har.
  2. Skriv ned resultatene fra gravinga og send inn her.

Det blir trukket tre vinnere fra innsendte svar. Dersom du deler gode bilder eller kortfilm med #Markløftet2021 kan du også bli premiert.

Registreringene dere legger inn vil bidra til en enkel kartlegging av meitemark i området vårt, artsmangfoldet og forhåpentligvis gi deg et inntrykk av hvordan meitemarken trives hos deg.

NLR Øst har laga en liten videosnutt om Markløftet 2021 du kan se før du går ut og graver

Hvilken art meitemark har jeg funnet – nøkkel til vanlige arter

I norsk landbruksjord finnes fem-sju ulike arter meitemark. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne individer av de fem vanligste artene i dyrka jord og kompost.

Les mer

Mark norsok marknokkel

Meitemark gjør jorda bedre for planter og jordliv

Meitemark bidrar til bedret jordstruktur ved å grave ganger og legge igjen næringsrik gjødsel både på jordoverflata og nede i jorda. De omdanner også store mengder organisk materiale til næringsrik jord.

Les mer

Mark norsok mark

Stikk spaden og fingrene i jorda

Prosjektet "JordBio - Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite" er avsluttet. I prosjektet er det blant annet skrevet artikler om jordstruktur og jordbiologi og det er også samlet kunnskap fra andre kilder. Her finner du lenker til aktuelle artikler og kortfilmer.

Les og se mer

Mark jordstrukutr