«Carbon Farming» prosjektet har i 3 år arbeidet med karbonlandbruk, sammen med over 2000 bønder i fire land (Tyskland, Nederland, Belgia og Norge). Ny kunnskap om karbonbinding i jord er delt, forretningsmodeller utviklet og pilotprosjekter med forskjellige samarbeidspartnere startet. Alle erfaringer, forslag til løsninger og anbefalinger er samlet i en utredningsrapport. Rapporten «Incentivising carbon farming/Hvordan stimulere til karbonbinding i landbruksjord» har et regionalt vedlegg for Norge.

Vår viktigste anbefaling er å utvikle et helhetlig rammeverk, hvor klima, biomangfold og vann blir tatt hensyn til på hver gård og hvor bøndene selv finner løsninger for karbonbindingspraksis til sin drift. Utredningsrapporten har tre hovedkonklusjoner

  • støtte bøndene med kunnskap
  • gi og bidra til økonomisk støtte via offentlige støtteordninger og det private markedet
  • gi bøndene frihet til å velge passende teknikker som binder karbon i jorda på sin gård

Last ned rapporten her Whitepaper carbon farming digital

«Carbon Farming» prosjektet har et todelt mål 1) øke bevisstheten om mulighetene ved karbonbinding i landbruksjord, 2) motivere bønder til å endre jordbrukspraksis via nye forretningsmodeller. Landbruket har store muligheter til å bidra positivt til å redusere utslipp av drivhusgasser ved å binde CO2 i landbruksjord som organisk materiale, som igjen beriker jorda og gjør den mer motstandsdyktig. Fra EU kommisjonens hjemmeside under «Climate Action» - “The land sector is key for reaching a climate-neutral economy, because it can capture CO2 from the atmosphere” Carbon Farming (europa.eu).

Tirsdag 30 november skal prosjektet overlevere utredningsrapporten til Frans Timmermans, visepresidenten i EU kommisjonen, han leder arbeidet med European Green Deal og EUs første klimalov.

Her er den inspirerende «filmsnutten» fra bønder i prosjektet sent til Frans Timmermans!

Carbon Farming prosjektet arrangerer sluttkonferanse 8 og 9 desember, informasjon om program og online deltagelse kommer.

Nlr 64453040815