MÅL – styrke kvinner i landbruket!

Samlingene skal være diskusjonsbasert og ikke foredragsbasert. NLR stiller som arrangør, og er med og leder gruppene. Samlingene holdes på omgang hjemme hos enkelte deltagere. Enkel bevertning med kaffe/te og vafler e.l. underveis. Etter at samlingene er over, håper vi at gruppen er så godt etablert, og at dette har vært så positivt at den vil fortsette å treffes på eget initiativ. Prøv gjerne å få med andre du tror kan ha nytte/glede av dette.

Deltageravgift; 1200,- kroner Påmeldingsfrist 28 januar 2022

Kvinnenettverksgrupper - mer informasjon om samlinger og grupper

Nettverkssamlingene skal være et diskusjonsforum med erfaringsutveksling, der en mentor er tilstede for å støtte ved behov. Målet er økt fagkunnskap, større trygghet/selvtillit og sosialt samkvem med andre i noenlunde samme situasjon.

Vi ønsker å etablere 3 slike grupper i gamle Buskerud og Telemark, samt med mulighet for deltagelse fra Vestfold fylke.

  • Fire til åtte (4-8) deltagere per gruppe, satt sammen ut ifra produksjon og/eller geografi
  • Fire (4) samlinger a ca 3-4 timer ila 2022, se under.
  • Samlingene foregår hos en av deltagerne; inne ved bordet, i fjøs eller ute på jordet.

Vi setter i hovedsak opp to temaer pr samling. Tema på de to siste samlingene bestemmes av gruppen, se forslag under.

1. Samling – februar 2022

Tema: Bli kjent, snakke om egen drift. Bestemme når samlingene skal være.

  • Tematikk for resten av kvelden: Fokus på kalving/lamming; forberedelser, gode hjelpemidler, tilrettelegging i fjøs, hjelp underveis, kalve-/lammestell. Håndtering av dyr – dyresignal.
  • Hjemmelekse: Ta med egne jordanalyser og gjødselplan, eventuelt også fôrprøver

2. Samling – april 2022

Tematikk for kvelden: Innad i gruppen se på og vurdere jordprøver, kalking, møkk/mineralgjødsel- gjødselplan. Økologiske tilbud. Hvordan påvirker disse innsatsfaktorene fôret vi gir til dyrene?

  • Vurdere eventuelle fôrprøver. Hvor mye grovfôr trenger vi til våre dyr- antall fôrenheter? Hva utgjør dette i rundballer? Hvilken fôrkvalitet trenger vi - hvor mye av hver kvalitet?

3.Samling - mai/juni 2022

Utedag og tematikk bestemmes av gruppa.

  • Forslag til tema; vandring i eng og beiter; Ut i beite/eng; ugras/giftige planter, beitegrad/beitesystem, innpåslepp, hvordan unngå snylteproblematikk, planteutvikling- næringsutvikling- høstetid
  • Jordkvalitet. Fjøsdag; HMS Sikkerhet og system i fjøset – KSL

4.Samling – september/ oktober 2022

Tematikk bestemmes av gruppa.

  • Forslag til tema; Hvordan søke produksjonstilskudd, ulike tilskuddsordninger, instanser å kontakte i ulike sammenhenger/behov. Psykisk helse- flere generasjoner på gården. Oppsummering av vekstsesong Oppsummering av nettverksgruppene – hvor går veien videre, hvem tar ansvar?

Meld deg på her

Mulig headrbilde3 003