Pløying er en viktig aktivitet på dei fleste gardsbruk. Kostnaden med god og dårleg pløying er lik, men ei dårlig pløgsle kan gi meir etterarbeid med slådding og harving og slik koste både meir arbeid og diesel/slitasje. Ei god pløgsle reduserer ugrasproblemet og gjev raskt grunnlag for eit godt såbed.

Kurset eignar seg for alle som ønskjer å auke sine ferdigheiter i innstilling og bruk av plog. På kurset kombinerast teori om pløying og plog med praktiske øvingar.

Deltakarane oppfordrast til å ta med eigen traktor og plog, men eiget utstyr er ikkje nokon føresetnad for deltaking så lenge nokon stiller med reiskap.

Program:

Teori- 1,5 timar, Webinar - plogens oppgåver, ulike plogtyper.deler, utstyr o.l.

Praksisdag

-Innstilling av plog før start

-Innstilling av plog på jordet

Webinar- Forberedelse til praksisdag

- 16. sept. kl 1000-1130 (Dag)

- 16. sept. kl 1900-2030 (Kveld)


Praksisdag: Alle må ha gjennomført Webinar(Teorigjennomgang) for å delta på praksisdagen. På praksisdagen blir det

- Gjennomgang av plog og traktor.

- Grunninnstilling av plogen.

- Kvar einskild plog vert gjennomgått og justert.

.

Praksisdagene blir;

Telemark

20. sept. Kl 1000 -1500 i Midt Telemark og Omegn

.

Hallingdal

21. sept. kl 1000 -1430 i Hemsedal

22. sept. kl 1200 -1700 på Gol

23. sept. Kl 1000-1430 i Ål (Kveld)

23. sept. kl 1600 -2000 på Nesbyen (Kveld)

24. sept kl 1000-1500 i Hol

.

Numedal

30. sept. kl 0900 -1330 i Uvdal

30. sept kl 1530- ca 1900 i Veggli

Me satsar på at ein av dei påmeldte kan vere feltvert. De vert kontakta om dette etter påmelding

Pris: 1200 kr medlem/ 1700 kr ikkje medlem. (Feltvert får gratis kurs)

Påmelding: Seinast 15. sept

Meld deg på her

Det må vere minst 5 påmeldte for at kurset vert gjennomført.

Spørsmål : Aslak.botten@nlr.no, eller tlf. 906 52 629

Kurshaldar: Aslak Botten, NLR- Østafjells.

.

Sjå neste side kva du bør gjera før du kjem på praksisdagen !!

Forberedelsar før kurset:

  • Ta med orginal verktøyet til plogen.
  • Smør opp alle bevegelege delar.
  • Spray på rustløyser på alle muttrar som kan/skal justerast.
  • Skift utslitte slitedeler som for eksempel skjær, spissar, og landsider.
Ployeguru Kjell Mangerud vurderer plogsle i Rollag Numedal
Pløyeguru Kjell Mangerud vurderer pløgsle i Rollag, Numedal
Hva er det som ikke stemmer her Thov Wetterhus og Kjell Mangerud funderer
Hva er det som ikke stemmer her? Thov Wetterhus og Kjell Mangerud funderer.