Fra Norge vises Virgenes gård og andelslandbruk som en modell der forbrukerne betaler bonden direkte. Her brukes metoder som målrettet beiting, fangvekster, vekstskifte, lite jordarbeiding, kompostering med mer.

Karbonlandbruk gir bedrer jordhelse, bidrar til å fjerne CO2 fra atmosfæren, samt sikre matproduksjonen i en fremtid med mer krevende vær.

Ved å endre dyrkings- og beitepraksis kan bønder motvirke klimaendringene ved å lagre noe av karbonet i jorda eller binde det opp i vegetasjon, kretsløp og i det levende mangfoldet.

NLR Østafjells er med på prosjektet som er et interregionalt EU-samarbeid.

Egen påmelding til filmvisning sendes ut neste uke.

Les mer om Karbonlandbruk og Interreg North Sea Region Carbon Farming-prosjektet!

Intervju i bilen
Carbon Farming RGB 02 A colour