Vi i EU prosjektet Carbon Farming; Nordsjø-regionen, ønsker å vite hva du har tenkt og gjort mht karbonlandbruk/karbonbindende praksis de 3 siste årene. Å drive landbruk som øker mengden karbon i jorda har fire store fordeler;

- positiv effekt på jordhelse, jordliv og biomangfold

- landbruksproduksjon blir med motstandsdyktig mot endringer i været

- CO2 fjernes fra atmosfæren

- utslipp av drivhusgasser fra landbruket går ned