Det er særlig begrepet i alle miljøer hvor det kan starte en brann som er viktig. Dette er eksempelvis natur, bygninger, traktor, tresker, minilaster eller andre maskiner og redskaper, sier Ingrid Terum HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Siden forsikringsbransjen innførte krav om kurs i varme arbeider også for landbrukskunder den 1. januar 2016, har HMS-rådgiveren hatt hendene fulle.

Ikke bare et krav

HMS-rådgiveren sier at man ikke bare kan betrakte varme arbeider-kursene som et lovkrav, men at det også tilfører nyttig kunnskap som gårdbrukerne har brukt for i sitt daglige arbeid.

– Vi kjenner godt til landbrukets utfordringer hva brannsikkerhet angår. Vi bruker derfor konkrete eksempler fra landbruket, slik at deltakerne lettere skal kunne gjøre tiltak for å ivareta brannsikkerheten på egen gård, forklarer Terum.

På kurset blir blant annet disse temaene gjennomgått:

  • Historikk og varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
  • Valg av slukkemiddel
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Risikovurdering, sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Kurs nær deg

NLR Østafjells arrangerer kurs i enhetens geografiske område.

Tid:
Seljord, 13. oktober, 16.00-21.00. Eksamen og slokkeøvelse samme kveld. Påmelding

Buskerud vgs., Åmot, 14. oktober kl. 16.00-21.00. Eksamen og slokkeøvelse samme kveld. Påmelding

Skien, 20 oktober, kl. 10.00-1500. Eksamen og slokkeøvelse samme dag. Påmelding

Felleskjøpet Gol, 10. november, kl. 16.00-21.00. Eksamen og slokkeøvelse samme kveld. Påmelding


Påmeldingsfrist: Én uke før kursdato.

Etter påmelding og i god tid før kursstart får du tilsendt en link på e-post som gjør at du kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd. Du logger på fra egen pc eller nettbrett.

Pris: Kr. 1850,- medlem NLR Østafjells HMS. Kr 1950,- medlem NLR Østafjells. Andre kr 2050,-. Dette inkluderer undervisning, e-bok, oppgavehefte, digitalt kursbevis og kveldsmat. Fysisk lærebok, kr 185,- og sertifikat i plast, kr 392,-, kommer i tillegg hvis ønskelig. Gjensidige Hallingdal og Modum, Sigdal og Krødsherad sponser sine kunder kr. 500,-.


Maks antall deltakere 25, øvrige blir satt på venteliste.
Kurset gjelder primært for deltakere i NLR Østafjells sitt område.

Forbehold om nok deltakere!

Flere kurs finner du i kalenderen

Kort om kurset