På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet deler Innovasjon Norge hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen for fylkene. I år gikk prisen for Vestfold og Telemark til Virgenes andelsgård med følgende begrunnelse «Virgenes fremmer et klimasmart landbruk med andelslandbruk som plattform, ved å koble sammen forbruker, landbruk, økosystem og matproduksjon på en ny og fremtidsrettet måte».

Tore Jardar Virgenes driver økologisk, og satser på både grønnsaker, kjøtt, egg og mel. På gården benytter de dyrknings- og beitemetoder som binder CO2, som igjen bidrar til bedre jordhelse og sikrer jorda mot flom og tørke. Her er det og fokus på biologisk mangfold, og nullsvinnsfilosofi i alle ledd. De jobber målrettet for regenerering av gårdens og landskapets økosystemprosesser.

- Denne prisen er en fantastisk anerkjennelse for oss, og vår måte å drive gårdsbruk på, sier Tore Jardar Virgenes.

TJV HERO

Begrunnelsen sier også – «De er svært gode på å formidle kunnskap og bygge omdømme for landbruket». Les mer her -https://www.innovasjonnorge.no...

Virgenes gård deltar i EU prosjektet «Interreg North Sea Region Carbon Farming», som har som mål å motvirke klimaendringene og bedre jordhelsa ved å ta i karbonbindende dyrkningsteknikker. Filmsnutten som presenterer Virgenes andelsgård, vises også på sluttkonferanse til «Carbon Farming» prosjektet den 8 desember.

Sluttkonferansen vises «online» og er gratis!

Se informasjon om konferansen og link til påmelding i nyhetsartikkelen under.

Nlr 64453040815