Det er både fornøyde dyr og en fornøyd bonde vi møter i det nye fjøset på Nordre Langerud Gård i Prestfoss i Sigdal. Dyra har god plass i fjøset som er 960 kvadratmeter. Per Erling Langerud har både ammekuer, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Han driver alene, men har samboer, en lærling i 80% stilling og en som er i praksis.

– Hadde jeg ikke bygget nytt fjøs hadde det nok ikke vært dyr her i dag. Det var for tungvint drift tidligere, men også for lite volum i kjøttproduksjonen, sier Per Erling Langerud.

For Per Erling var det altså slik at han var nødt til å gjøre noe for å fortsette og drive med dyr. Han gikk lenge og tenkte på det og pratet med mange før han bestemte seg.

– Forholdene var ikke bra nok for dyra og røkter i deler av året, så enkelt var det, svarer Per Erling på spørsmål om hva som var utløsende for å ta beslutningen.

Planlegging av nytt bygg

God planlegging er viktig når du skal du i gang med et byggeprosjekt.

Norsk Landbruksrådgiving har nasjonalt ansvar for bygningsråd- giving i landbruket. Med byggtekniske rådgivere i hele Norge, tilbyr vi deg rådgiving før, under og etter byggefasen tilpasset dine behov. I tillegg kan vi hjelpe deg med planlegging av tekniske miljøtiltak og kartlegging av din gårds produksjonspotensial og energibehov.

Per Erling benyttet seg både av rådgivning fra NLR og andre eksterne aktører, men for han var det også svært viktig å snakke med kjente i nettverket sitt som hadde vært gjennom en byggeprosess. Han hadde stort utbytte av disse samtalene og flere i nettverket hans delte gjerne sine erfaringer. Per Erling spør om han kan benytte anledningen til å takke spesielt fire av disse: Kai Tore Rolfstad, Frode Haga, Thomas Jamne og Helge Riverud. Fra disse fikk han konkrete tips han benyttet i byggeprosjektet.

Fornøyd gårdbruker

Det var ikke så mye frustrasjon underveis, synes Per Erling. Han brukte god tid i planleggingsfasen, som gjorde at han tok gjennomtenkte valg. Han er fornøyd med hele bygget, men en ting lang planleggingsfase og beslutningsvegring førte til var at han måtte bygge i stål i stedet for tre, men totalt sett er han bare fornøyd med det nye fjøset.

– Den største fordelen er at du får en annen hverdag, svarer Per Erling på spørsmål om hva han er mest fornøyd med.

Fornoyde dyr og bonde 1311075622

– En annen fordel er at det gir mulighet for tidligere kalving. I tillegg er det en fordel at dyra kan komme inn uansett årstid. I tillegg gir det jo også en triveligere hverdag, sier gårdbrukeren fornøyd.

Tilskuddsordninger

For å kunne søke støtte til nytt bygg fra innovasjon Norge må man ha en driftsplan. Per Erling fikk driftsplan fra NLR og fikk nesten 800.000 kr i støtte fra Innovasjon Norge. Per Erling synes søknadsprosessen gikk veldig fint. Innovasjon Norge kom på besøk til gården og landbrukskontoret i Sigdal kommune bidro også positivt.

– Støtten utgjorde 17,78% av totalkostnaden, sier Per Erling uoppfordret. Det vitner om at gårdbrukeren har stålkontroll på økonomien i byggeprosjektet sitt.

Og nettopp sunn økonomi og god planlegging er den viktigste faktoren for å lykkes med nybygg. Går du med en drøm om å bygge nytt? Ta kontakt med NLR, så hjelper vi deg i gang!

Hjemmeside hero bygg okonomi

Går du med byggeplaner?

Gjør ting i riktig rekkefølge. Ta kontroll over egen byggeprosess med NLR på laget!

Vi kan bistå fra avklaring til ferdig fjøs. Sammen finner vi gode løsninger på løsdriftskravet, ombygging, utbygging eller nybygg, tilpasset økonomien på din gård.

NLR har 47 rådgivere innenfor landbruksbygg og økonomi i hele landet. De tilbyr:

  • Vegvalg og strategi
  • Forprosjekt tegninger og kostnadsoverslag bygg
  • Driftsplan
  • Søknad til Innovasjon Norge
  • Bygningsprosjektering
  • Bistand ved anbud og kontrakter
  • Byggeledelse
  • SHA-plan / -koordinator

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten.

Les mer om rådgivingstilbudet