Årets høstmøte for kornmedlemmer hos NLR Østafjells blir i samarbeid med Yara. Jan-Eivind Kvam-Andersen vil presentere Yaras sortiment,prate om gjødsling av korn i 2023 og overordnet om det internasjonale gjødselmarkedet. Vi oppsummerer årets sesong, prater om jordarbeiding og nye RMP-satser og presenterer resultater om presisjongjødsling og kantspredning

Program:

• Oppsummering av sesongen
• Yara. Sortiment og overordnet om det internasjonale markedet.
• Hvordan gjødsler vi i 2023?
• Jordarbeiding og RMP
• Presisjonsgjødsling og kantspredning

Våre rådgivere på presisjonslandbruk Hans Jørgen Bjerva, Per Ivar Hanedalen og Svein Ivar Ånestad.


Enkel servering.


Buskerud:

Avlyst- mulig å delta på Telemarksmøtet via Teams.


Telemark:

8 des., 19:00 - 21:00Søve vgs, Søvevegen 8, 3830 Ulefoss

Det blir mulig å delta på møtet via Teams i tillegg.

Link kommer.


Pris:

  • Kornmedlemmer: Inkludert i kornkontigent
  • Medlemmer uten kornkontingent: kr. 500,-
  • Ikke-medlem: kr. 1000,-

Påmelding Buskerud

Påmelding Telemark