Målet for prosjektet er å gi deg økt kunnskap om egen avling på skiftenivå. Bedre avlingsoversikt gir mer riktig og balansert gjødsling, bedre lageroversikt og dermed enklere og riktigere fôrplanlegging i framtida.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells har tilgjengelig vekt på henger og reiser rundt for å veie rundballer og ta ut fôrprøver* på skiftenivå.

*fôrprøvene tas i utgangspunktet ut til tørrstoffanalyse på en av våre kontorer. Prøvene kan sendes til Eurofins for analyse i tillegg, denne analysekostnaden må du eventuelt dekke selv.

Dette får du som deltaker i prosjektet:

  • Avlingsregistrering på 3 skifter
  • Veiing av 3-4 rundballer per skifte og slått
  • Uttak av fôrprøve/tørrstoffvurdering, per skifte og per slått (totalt 6-9 stk, avhengig av 2 eller 3 slåtter)

I tillegg registreres rundballepresse som er brukt /diameter på ballene, antall rundballer totalt og pr slått. Bestemmelse av tørrstoffprosent blir utført av NLR.

Om du har fôr fra forrige sesong som kan være aktuelt å måle på før kommende sesong kan vi starte med registrering allerede i vår. Har du brukt opp fôret fra aktuelle skifter avtaler vi en tid til høsten.

Vi håper dette kan inspirere deg til å lære mer om egen planteproduksjon!


Meld deg på her

Pris: 1000 kr per deltaker

Bindende påmelding innen 20.mai 2022.