Målet i gruppa er å dele erfaringer for å øke hverandres kunnskap, bli mer bevissthet på egen drift og se nye muligheter for å optimalisere drifta. Målet er større grovforavlinger med ønska kvalitet som bidrar til bedre økonomisk resultat.

I løpet av vekstsesongen blir det 5 samlinger med ulik tematikk

Forslag/utgangspunkt til tematikk på samlingene;

Tidlig vår:

  • Planlegging av møtene i år, forventningsavstemming, bestemme fokusområder for gruppa

Vårsamling:

  • Uttak av husdyrgjødselprøver, overvintring/dekningsgrad av enga med tiltak, gjødsling, ugrastilstand/-kamp

Forsommer:

  • Høstetidspunkt, mengde -kvalitet, innhøsting, konservering

Høst:

  • Avlingsregistrering, veiing av rundballer, uttak av fôrprøver

Senhøst:

  • Gjennomgang av resultater, fôrlager, fôrdisponering, oppsummering av vekstsesongen

Temaene på samlingene kan endre seg underveis dersom gruppen ønsker andre aktuelle temaer.

Deltaker avgift 1200 kr.

Meld deg på ved å sende e-post til mari.hage.landsverk@nlr.no

Påmeldingsfrist 10.mai