Bonden er gårdens viktigste ressurs og det lønner seg derfor å investere tid i opplæring. Det kan være vanskelig å måle verdien av å forebygge, men gode rutiner og god helse for menneskene på gården gir reduserte kostnader og bidrar til økt lønnsomhet i gårdsdriften.

Bønder fra øvre og nedre del av Buskerud tok grep og deltok på HMS-kurset «Sikkerhetsdag for bonden», både i Hokksund og Hallingdal. På agendaen stod blant annet bondens helseutfordringer på grunn av tungt og arbeid, slitasjeskader, farlige gasser, støvproblematikk og stressmestring. Kursdeltakerne fikk gode tips for bedre bondehelse og forebyggende helsetiltak. Førstehjelpskurs med fokus på hjerte- og lungeredning med praktiske øvelser ble viktig læring for å være forberedt i krisesituasjoner.

Hvordan har bonden det egentlig i 2022?

I tillegg til førstehjelpskurs og fokus på helseutfordringer og tilrettelegging, presenterte melkebonde Hilde Mari Kolbjørnsgard en ærlig beskrivelse som mange av de fremmøtte kjente seg godt igjen i. Tårene spratt fram hos enkelte når hun beskrev hvordan det var å drifte en brattlendt fjellgård i gode og krevende dager. Tid nok til familie, ferie og fritid kunne en bare glemme i sommerhalvåret. Men mulighet for å kunne jobbe sammen, små og store, når dyra var på stølen, ble satt stor pris på. Hilde Mari avsluttet sitt innlegg med selvkomponert dikt om «Håp», tonesatt med lokal folkemusikk. Et rørende innlegg på godt og vondt.

5 RÅD FOR GOD BONDEHELSE

Landbruksvikar og avløserordning

Avslutningsvis av kurset hadde NLT Buskerud fått i oppdrag å informere om sitt tilbud innen landbruksvikar og avløserordning i landbruksnæringen. Velferdsordninger i forbindelse med sykdom, ulykker, dødsfall og svangerskapspermisjon ble belyst. Daglig leder Thorbjørn Aalton svarte på spørsmål og tok imot tips til forbedringer i Landbrukstjenester Buskerud.

Et godt råd til de fremmøtte var å ta seg litt fri fra en travel arbeidshverdag.

Forstehjelpskurs landbruksvikar Kajan laerer hjerte og lunge redning
Kurs: Sikkerhetsdag for Bonden
Tor Sandsmark bondens helseutfordringer
Kurs: Sikkerhetsdag for Bonden
Bonde i 2022 Hilde Mari Kolbjornsgard
Kurs: Sikkerhetsdag for Bonden