Hovedmålet for arbeidet er å støtte de syv deltakergårdene i sin prosess med regenerering av gårdenes økosystemprosesser. Slik kan vi på sikt kan utvikle rådgiving om regenerativt landbruk i NLR. Intensjonen er å holde på i minst fem år for å gjennomføre de samme målingene som vi gjorde på gårdene i 2022 i 2026.

Vi jobber på flere plan. Opplæring og kunnskapsoverføring av rådgiverlaget er viktig. Forskere fra Nibio og Norsøk evaluerer overvåkings- og beslutningsverktøyet som brukes og bidrar med til å tilpasse det til norske forhold. Gårdene som er med følges opp av lokal NLR ådgiver sammen med rådgiver fra Regenerativt Norge. I Østafjells er det Sveidokk gård på Gumøy utenfor Kragerø som er med i prosjektet. De driver med sau som de vi bruke som verktøy til å øke produktiviteten på arealene sine. De har et lappeteppe av eng- og beitearealer. Noe er hagemark med gras, urter, busker og løvtrær, noe fulldyrka eng og noe utmarksbeiter.

I tilknyting til prosjektet skal vi etablere faglige nettverk i Telemark for Målrettet beiting. Vi ønsker å få i gang minst en erfaringsgrupper for gårdbrukere som praktiserer målrettet beiting og helhetlig forvaltning. Det vil også bli arrangert markdag om målrettet beiting på Gumøy. Hvis det er interesse for det er det også aktuelt med kurs i helhetlig forvaltning og beiteplanlegging.

Mer informasjon om prosjektet finner du på prosjektsiden vår. Der finner du også tre webinarer og artikler som forklarer mer om hva dette dreier seg om.

Er du interessert i å være med i erfaringsgruppe eller kurs så send en epost til hege.sundet@nlr.no

Bilde 1 Gras med beitebitt STOR EHB9153
Bondene DSG jpg
Radgiverlaget DSG jpg