Tema: Vi har fokus på god og lønnsom bruk av fastgjødsel/talle.

  • Gjødsling og gjødslingsøkonomi
  • Hvordan finne egenvekt av det som skal spres
  • Hvordan ser enga ut etter spredning av ulike mengder pr dekar
  • Demonstrasjon av praktisk spredning av fastgjødsel/talle oppå eng-innstillingsmuligheter
  • Kompostering av talle, fôrrester m.m.
  • Demonstrasjon av norsk kompostvender i arbeid

Hektner Maskin (Bunningvogn) og Røsholt Maskin (Samsonvogn) i samarbeid med kunder samt Bergrønningen Storfekompost (kompostvender) er med oss.

Enkel servering! – Vi håper å se deg!

Øvre Buskerud tirsdag 26. september

Øvre Telemark onsdag 27. september

Markdagene er støttet med tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket.