Virgnes gard

Carbon farming i praksis - med jorda som sparebank

Tore Jardar Vigernes i Vestfold er bevisst karbonfangst i landbruksjord og er med i et treårig prosjekt for å forme forretningsmodellen på gårdsnivå og hvordan dette kan gjøres i praksis.
NLR Østafjells
Nettside hero

Fagmøter grovfôr

Nortura og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells arrangerer 5 fagmøter i høst for grovfôrprodusenter.
Solceller pa Tunga gard

Gode erfaringer med solstrøm siden 2015

Tunga Gård i Notodden er eid og drevet av Ole Holtan, med en melkeproduksjon med ca. 440 tonn i kvote. I tillegg produserer de solstrøm på fjøstaket. Lars Tveitan, ansatt ved gården og med på daglig drift forteller om gode erfaringer med solceller.
NLR Østafjells
Markv

Markvandringer og høstmøte i Asker og Bærum

I forbindelse med prosjekt Miljørådgiving i utvalgte områder med sårbare vannforekomster i Asker og Bærum kommune, inviterer NLR Østafjells og Landbrukskontorene i kommunene til to markvandringer og høstmøte. Begge arrangementene er gratis.
Image2

Klimabetinga avlingsskadeerstatning i grovfôrproduksjon

Tørken vi har hatt i sommer har skapt problemer med lite grovfôr for en del. Har du under 70 % avling (av normavling for husdyrbruk og gjennomsnittsavling for grovfôrprodusenter uten husdyr) og svikten skyldes tørke kan du ha rett på erstatning. Trenger du hjelp til utfylling av søknad - kontakt landbrukskontoret.
NLR Østafjells
Rundball kjop og salg halm

Halm kjøp/sal - Gevinst for både kjøper og selger?

Verdien av halmen som gjødsel for kornbonden varierer frå 20-40 øre/kg halm no i 2022. I tillegg kan det vera andre faktorar som bør leggjast til den verdien. Høgste prisen husdyrbonden kan betale når halmen er ferdig levert fjøset, og det ikkje finns alternativ til anna fiber, er kraftfôrpris. For mange vert halmen eit dyrt grovfôr. Kan du få til eit nabosamarbeid med bytte av halm mot husdyrgjødsel kan det vere ein gevinst for begge.
NLR Østafjells
Fyresdalmote

Motivasjonskurs - nye brukarar

Nye eigarar til landbrukseigedomar i Fyresdal er spesielt inviterte til Motivasjonskurs over to kvelder den 6. og 7. september. Også de som ennå ikkje har overteke er velkomne på kurset. Kurset er ein del av prosjektet Grønt i Fyresdal og er gratis å delta på. Det er Fyresdal Bondelag som eig prosjektet og prosjektet har fått økonomisk støtte frå dei regionale tilretteleggingsmidlane i Vestfold og Telemark fylkekommune og Omstillingsrådet i Fyresdal. Indirekte bidreg også Fyresdal kommune og sjølvsagt Fyresdal Bondelag. NLR Østafjells.
NLR Østafjells
Bilde i utmark sau NLR Ostafjells

Beitekvalitet i utmarka

Få lam er slakta og vi har ennå ingen oversikt over faktisk tilvekst på skogs- og fjellbeitene hverken for småfè eller storfè. Men utmarksbeitene vil i år trolig variere mer enn normalt. Hvordan kan du få utnytta prisløypa på kjøtt med forutsetningene lite nedbør og tørre områder? Bør man vurdere tidligere sank?
NLR Østafjells
Illustrasjon HMS uten logo

Praktisk HMS-kurs

Har du ikke praktisk HMS-kurs? Vi tilbyr denne høsten flere kurs, både digitalt og fysisk.
Tingvoll gruppebilde

Faglig avspark for Målrettet beiting på Tingvoll

Gårdbrukere, rådgivere og forskere tilknyttet prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse var i begynnelsen av juni samlet på Tingvoll for opplæringen i overvåkingsverktøyet Ecological Outcome Verification (EOV).
NLR Østafjells
Bilde1

Fagmøte gjødsel og gjødselspreiing m/ maskindemo

Gjødsel, gjødsling og gjødselprisar er eit heitt tema om dagen. Det nærmar seg med stormskritt overgjødsling etter slått. I den forbindelse ønskjer me i NLRØ saman med Felleskjøpet, Eikmaskin, og Akershus traktor/Ål traktor og maskin å gjennomføre fagmøte/markdag ute med fokus på å plassere rett mengde gjødsel på rett plass, jamnast råd. Kantspreiefunksjon, Sporfølgjar, seksjonskontroll, AMS styring, ol til gjødselspreiarar vert demonstrert.
1 2 3 4 5