På sosiale medier ser vi både tilbud om og etterspørsel etter settepoteter som ikke er sertifisert. Det er ulovlig å omsette settepoteter som ikke er godkjent for salg av Mattilsynet. Det er viktig for norsk potetproduksjon at alle som dyrker poteter i Norge bruker godkjent settemateriale. Dette gjelder både profesjonelle potetprodusenter og småhagedyrkere.

Lovlig salg av settepoteter

I Norge er det bare lov å omsette sertifiserte settepoteter. Det er bare registrerte settepotetforretninger som kan selge eller drive kontraktproduksjon av settepoteter. En virksomhet kan omsette settepoteter som er produsert og pakket i Norge av en registrert settepotetforretning. De som produserer og omsetter settepoteter har selv ansvar for å følge regelverket.

> Godkjente settepotetforretninger i Norge

Settepotetforretningene (store kvanta) og ulike hagesentre (små kvanta) selger settepoteter som er godkjent av Mattilsynet.

Sertifiserte settepoteter

Settepoteter som er sertifisert betyr at de godkjent av Mattilsynet. Settepotetprodusenter dyrker settepoteter på kontrakt for en av settepotetforretningene. Det blir stilt strenge krav til vekstskifte og kontroll av settepotetåkre og avling før potetene blir godkjent og kan selges.

Flere farlige skadegjørere kan angripe poteter, og det er viktig å forhindre at skadegjørere som PCN og ringråte m.fl. ikke blir spredd med settepoteter. Alle settepotetåkre går gjennom en vekstkontroll for å avdekke andre sorter eller avvikende planter, og planter med synlige virus og stengelråte. Fra alle settepotetpartier i Norge blir det hver høst sendt inn knollprøver for analyse av ulike skadegjørere (i laboratorium).

I tillegg blir det tatt ut prøver av alle settepotetpartier for en varekontroll av settepotetpartiet (se settepotetforskriften).

Vekstkontroll mattilsynet Hans A Krogsti
Mattilsynet på vekstkontroll i settepotetåker. Foto: Hans Arne Krogsti