Gartnerivandring onsdag 7. juni, 2023 kl. 18:00 hos

Lauvsnes gartneri, Lauvsnesvegen 185, 4160 FINNØY


Program:

  • Omvisning ved Jan Terje Vignes i det nye veksthuset med lukket klima med GreenCap systemet.
  • Fremtidens veksthus, ved Jarle Skjæveland, GreenCap Solutions.
  • NIBIO sin erfaring med GreenCap system og muligheter/utfordringer i framtiden, ved Henk Maessen, NIBIO
  • Markedssituasjonen i tomat og agurk ved Bjarte Åsbø, GPS


Enkel servering.

Påmelding innen fredag 26/5, 2023: Påmelding her


For å unngå smittespredning av virus i tomat og agurk,

er det følgende regler når vi går ut i veksthusene:

  • Ta på overtrekksdress, overtrekksko og engangshansker
  • Ikke ta med telefon inn
  • Ikke gå inn mellom planterekkene og ikke ta på tomat- eller agurkplantene.


Vel møtt til faglig påfyll og sosialt samvær med kollegaer


Vennlig hilsen

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Rogaland Gartnerlag