Mot slutten av mai kom eg over ein annonse som gjaldt bygningsrådgjevar i NRL Vest. Eg «snikra» i hop ein søknad i ein fart. Dette gjekk rimeleg greitt då eg er utdanna tømrar, med om lag 6 års praksis. I 2019 fullførte eg Teknisk fagskule innan bygg. Og har jobba i ein kort periode med prosjektering av industribygg. I koronatida har eg supplert med utdanning som takstmann.
Landbrukserfaringa mi er begrensa, men far min driv fjellgarden Øvre Skjervo på Voss. Der driv me med sau og litt skogsdrift.

På fritida mi driv eg med jakt, friluftsliv, ski, silojamning og silojamning.

Eg vart glad då eg fekk vite at stillinga var mi. Allereie påfølgjande veke fekk eg vera med kunnskapsrike kollegaer for å sjå på prosjekt i Luster og Vik i Sogn. Her trefte me hyggelege medlemmar som eg ser fram til å møte fleire av i framtida.