NLR Østafjells og NLR Viken holder en serie med 3 korte webinarer om presisjonsjordbruk.

Tirsdag 21.nov

Kl. 19.00-20.00

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg orienterer om :

 • GPS – sporfølging og autostyring
 • Seksjonskontroll
 • Mekanisering; man kan ettermontere mye på gammelt utstyr

Opptak av webinar om GPS, sporfølging m.m.

Torsdag 23.nov

Kl. 19.00-20.00

Hans Andre Tandberg orienterer om:  

 • Kantgjødsling
 • Atfarm/Cropsat
 • Skifteplan Mobil
 • Jordprøver/presisjonskalking

Opptak av webinar om kantgjødsling m.m.

Tirsdag 28.nov

Kl. 19.00-20.00

Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg orienterer om:

 • Bevisst kjøremønster
 • Minst mulig kjøring – hvorfor gjør man det man gjør?
 • Litt om jordpakking
 • Sammenligning av jordpakking i Terranimo
 • Hva er greia med droner?
 • Hvem jobber med maskinteknikk og presisjon i vår nye region? (kan kuttes selvfølgelig, men når vi blir større kan vi jo fokusere på det positive og ha med en plansje om det så medlemmene ser at de får tilgang til enda mer kompetanse)
Opptak av webinar om bevisst kjøremønster m.m.

Webinarene er en del av en større møteserie om gjødsling, økonomi, klima og miljø, med støtte fra Viken- og Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommuner sammen