Hver onsdag kl. 11 tar vi opp ulike tema knyttet til korndyrking. Du trenger ikke melde deg på. Møtelenken gjøres tilgjengelig i kalenderoppføringa til det aktuelle møtet. Foredragene varer om lag 30 min.

Første webinar avholdes 18. januar med temaet «Hva får du ut av et Klima førsteråd?»
På dette webinaret får du en innføring i hva et klima førsteråd innebærer og hvorfor det er aktuelt. De erfarne rådgiverne Inga Holt fra NLR Øst og Hanne Eliassen fra NLR Østafjells deler av sine erfaringer med gjennomføringen av klima førsteråd.

Presentasjoner
Du kan laste ned pdf av presentasjoner fra tidligere møter. Du finner disse under det aktuelle møtet.

Lunsj med fag avholdes på teams
Du trenger ikke laste ned noe program for å delta, internett-tilgang er nok. Trykk deg inn på møtelenken til det aktuelle møtet når det nærmer seg, og du vil bli koblet opp.

Ellers:

Webinarene starter presis kl 11.00

  • Det vil bli gjort opptak som ligger tilgjengelig påfølgende uke
  • Mikrofon og kamera er automatisk slått av for alle under presentasjonen
  • Det blir tid til spørsmål etter presentasjonen

Resten av programmene til Lunsj med fag er under utarbeiding og vil legges ut ettersom de blir klare.

Kornprogrammet
Vestfold og Telemark fylkes kom