Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er en rådgivingsenhet som er et resultat av en sammenslutning av fem forsøksringer: Buskerud Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og FABIO.

De ansatte er fordelt på Gjennestad, Århus-Skien, Gvarv, Atrå, Gol, Rollag og Landbruksskolen-Åmot-Modum. Geografisk dekker vi Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker/Bærum. Styreleder er Knut Olav Skrindo og daglig leder er Magne Heddan.

Organisasjonsnummer: 970172998

Kontonummer: 2280.21.79921

Fakturaadresse: Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Telefon: 952 86 000

E-post: ostafjells@nlr.no