Om oss

10.07.2017 (Oppdatert: 11.07.2017) ,  Dagfinn Ystad

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er en forening som har som formål å gi et helhetlig rådgivingstilbud til gårdbrukere og andre med tilknytning til og interesse innenfor landbruket.

NLRØ er en rådgivingsenhet som er et resultat av en sammenslutning av fem forsøksringer: Buskerud Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og FABIO.

De ansatte er fordelt på Gjennestad, Århus-Skien, Gvarv, Åmot-Vinje, Atrå, Gol,  Rollag og Landbrukskolen-Åmot-Modum. Geografisk dekker vi Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker/Bærum. NLRØ har 1450 medlemmer. Styreleder er Odd Oskarsen og daglig leder er Magne Heddan.

Organisasjonsnummer: 970172998

Kontonummer: 2280.21.79921

Fakturaadresse: Alfheimveien 6, 3340 Åmot

Telefon: 95286000

Hvis du ønsker å bli medlem så send en e-post til ostafjells@lr.no med ditt navn og kontaktinformasjon.

 

Styre 2017

Verv

Fullt navn

Postnr./sted

Tlf.

E-postadr.

         

Styreleder

Odd Oskarsen

3812 Akkerhaugen

911 78 308

oosk@online.no

         

Nestleder

Ivar Gulseth

3716 SKIEN

90266744

ligulse@online.no

Styremedlem

Knut Olav Skrindo

3570 ÅL

90638638

knutolav@skrindo.com

Styremedlem

Lars Fullu

3629 NORE

40460337

lful@online.no

Styremedlem

Vidar Valen

3820 NORDAGUTU

91554867

vidar.frukt@hotmail.com

         

1. varamedlem

Lars Eivind Haugo

3579 Torpo

97540916

le-haugo@hotmail.com

2. varamedlem

Gunnar Maugerud

3620 FLESBERG

982 38 203

gunnar.maugerud@online.no

3. varamedlem

Jan Phillips Olsen

3812 AKKERHAUGEN

90154521

jan.olsen@t-fk.no

         

Ansattrepresentant

Eirik Kolsrud

3340 ÅMOT

48021469

eirik.kolsrud@nlr.no

         

Vara ansattrepresentant

Ingrid Marit Terum

3340 ÅMOT

911 16 080

ingrid.terum@nlr.no