Priser pr år

eks. mva

Inneholder

Medlemskontingent

Grunnkontingent

+ arealavhengig
kontingent:

0-49 dekar

50-149 dekar

150-249 dekar

250-349 dekar

350-449 dekar

450-549 dekar

550-649 dekar

650-749 dekar

> 750 dekar

kr 1 200,-


kr 0,-

kr 250,-

kr 500,-

kr 750,-

kr 1000,-

kr 1 250,-

kr 1 500,-

kr 1 750,-

kr 2 000,-

Medlemsblad 4 ganger i året i posten. Noen meldinger på epost.

Egne medlems priser på tjenester og arrangementer.

Støttemedlem / Kårmedlem

kr 750,-

Medlemsblad 4 ganger i året i posten. Egne
avtaler for firmaer

Produksjonskontingent

(forutsatt betalt grunnkontingent hos NLRØ eller andre NLR enheter)

Korn, olje- og belgvekst

kr 2 800,-

Varsel og råd. Gratis telefon-/epostråd/ for korn.

Tilgang til minst 20 markdager og møter med intensivrådgiving (rådgivningsgrupper)

Bygg/havre (korn sone 5)

kr 1 500,-

Korndyrkere i Sone 5 som kun dyrker bygg og havre kan velge dette.

Færre varsel og råd, og markvandringer enn vanlig korn kontingent,

og ingen info/aktivitet om hvete, rug, olje- og belgvekster.

Engfrø

kr 4 100,-

Varsel og råd. Gratis telefon-/epostråd for frø.

Deltagelse i rådgivningsgruppe (markdager), og et gårdsbesøk.

Forutsetter at man har kornkontingent

Grovfôr

kr 1 800,-

Varsel og råd. Gratis telefon-/epostråd for Grovfôr.

Tilgang til minst 12 markdager og møter med intensivrådgivning

Frukt

kr 5 100,-

Varsel og råd. Plantevernplan Markdager.

Gratis telefon-/epostråd for Frukt

Bær

Potet

Medlemmer i NLRØ kan tegne Bær- eller potetmedlemskap i NLR Viken

Økologisk-kontingent

kr 1 000,-

Varsel og råd.

Gratis telefon-/epostråd, markdager og bladet Økologisk Landbruk

HMS-avtale foretak(u/ mva) inkl. en person

kr 2 500,-

Gjelder for foretaket og en person.

Det inngår helsesjekk av en person hvert tredje år,

HMS besøk på gården hvert tredje år, og HMS fagmøter.

HMS-avtale tilleggs medlem innmeldt av foretaket

kr 1 250,-

Pris for hver person i tillegg til den som inngår i HMS kontingent.

(får samme tilbud som personen som inngår i "hovedmedlemskapet).

Rabatter:

Første produksjonskontingent er full pris (den dyreste)

Den andre produksjonskontingent gis det 40 % rabatt på (den som er rimeligere)

Den tredje produksjonskontingent gis det 80 % rabatt på (den som er enda billigere…)

Fjerde er gratis.

De som inngår i denne rabatten er: Frukt, Engfrø, Korn, Bygg/Havre og Grovfor

Det er mulig å få tilsendt varsel og råd i posten mot å betale porto. (Må bestilles særskilt)

Timepriser:

MedlemIkke-medlem
Standard timepriskr 960,-kr 1 300,-