Styre

10.07.2017 (Oppdatert: 16.02.2019) Silja Valand

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er en forening som har som formål å gi et helhetlig rådgivingstilbud til gårdbrukere og andre med tilknytning til og interesse innenfor landbruket.

NLRØ er en rådgivingsenhet som er et resultat av en sammenslutning av fem forsøksringer: Buskerud Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og FABIO.

De ansatte er fordelt på Gjennestad, Århus-Skien, Gvarv, Atrå, Gol, Rollag og Landbrukskolen-Åmot-Modum. Geografisk dekker vi Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker/Bærum. NLRØ hadde 1326 medlemmer i 2017. Styreleder er Odd Oskarsen og daglig leder er Magne Heddan.

Organisasjonsnummer: 970172998

Kontonummer: 2280.21.79921

Fakturaadresse: Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Telefon: 952 86 000

 

Styre 2018

Verv

Fullt navn

Postnr./sted

Tlf.

E-postadr.

         

Styreleder

Odd Oskarsen

3812 AKKERHAUGEN

911 78 308

oosk@online.no

Nestleder

Ivar Gulseth

3716 SKIEN

902 66 744

ligulse@online.no

Styremedlem

Knut Olav Skrindo

3570 ÅL

906 38 638

knutolav@skrindo.com

Styremedlem

Lars Fullu

3629 NORE

404 60 337

lful@online.no

Styremedlem

Vidar Valen

3820 NORDAGUTU

915 54 867

vidar.frukt@hotmail.com

1. varamedlem

Lars Eivind Haugo

3579 TORPO

975 40 916

le-haugo@hotmail.com

2. varamedlem

Gunnar Maugerud

3620 FLESBERG

982 38 203

gunnar.maugerud@online.no

3. varamedlem

Jan Phillips Olsen

3812 AKKERHAUGEN

901 54 521

jan.olsen@t-fk.no

         

Ansatt-representant

Per-Ivar Hanedalen

3810 GVARV

468 29 731

per-ivar. hanedalen@nlr.no

vara

Ingrid Marit Terum

3340 ÅMOT

911 16 080

ingrid.terum@nlr.no

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.