Styre

10.07.2017 (Oppdatert: 13.07.2020) Silja Valand

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er en forening som har som formål å gi et helhetlig rådgivningstilbud til gårdbrukere og andre med tilknytning til og interesse innenfor landbruket.

NLRØ er en rådgivingsenhet som er et resultat av en sammenslutning av fem forsøksringer: Buskerud Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og FABIO.

De ansatte er fordelt på Gjennestad, Århus-Skien, Gvarv, Atrå, Gol, Rollag og Landbrukskolen-Åmot-Modum. Geografisk dekker vi Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker/Bærum. Styreleder er Knut Olav Skrindo og daglig leder er Magne Heddan.

Organisasjonsnummer: 970172998

Kontonummer: 2280.21.79921

Fakturaadresse: Buskerudveien 134, 3340 Åmot

Telefon: 952 86 000

 

Styret 2020

Verv Fullt navn Postnr./sted Tlf E-postadr. (person)
Styreleder Knut Olav Skrindo 3570 ÅL 90638638 knutolav@skrindo.com
Nestleder Vidar Valen 3820 NORDAGUTU 91554867 vidar.frukt@hotmail.com
Styremedlem Gunnar Maugerud 3620 FLESBERG 982 38 203 gunnar.maugerud@gmail.com
Styremedlem Astrid Staurheim 3803 Bø 952 84 828 astaurh@online.no
Styremedlem Lars Fullu 3629 NORE 40460337 lful@online.no
1. varamedlem Eva Kristin Aarbakk 3622 SVENE 91360854 ek.aarbakk@hotmail.com
2. varamedlem Jan Phillips Olsen 3812 AKKERHAUGEN 90154521 jan.olsen@t-fk.no
3. varamedlem Svein Nedremyr 3576 GOL 90117977 nedremy@online.no 
         
Ansattrepresentant Per-Ivar Hanedalen 3340 ÅMOT 46829731 per-ivar.hanedalen@nlr.no
Vara for ansattrepresentant Hege Sundet 3340 ÅMOT 95208633 hege.sundet@nlr.no

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.